19 juli 2023

Top 5 ontwikkelingen huurrecht woonruimte

author

Marcel (M.P.H.) van Wezel

feature-img

De ontwikkelingen op het gebied van huurrecht woonruimte gaan razendsnel. We worden de laatste tijd overspoeld met veranderingen op het gebied van huurrecht woonruimte. Hierbij een top 5 van de ontwikkelingen met de meeste impact voor de praktijk:

  1. Wet goed verhuurderschap (in werking getreden op 1 juli 2023)
  2. WOZ-waarde en energielabel ook na ingangsdatum huurovereenkomst relevant voor toetsing aanvangshuur
  3. Afschaffen tijdelijke verhuur (treedt in werking op 1 januari 2024)
  4. Open huurprijswijzigingsbedingen zijn vernietigbaar
  5. Regulering middenhuur

Wet goed verhuurderschap

Deze wet is op 1 juli 2023 in werking getreden. De wet geldt zowel voor verhuurders als voor verhuurmakelaars. De meeste impact heeft ongetwijfeld het voorschrift dat verhuurders zich qua huurprijzen en servicekosten moeten houden aan de wettelijke regels, waaronder het puntensysteem voor onzelfstandige en zelfstandige woonruimte. Servicekosten moeten altijd jaarlijks worden afgerekend. Deze voorschriften bestaan al, maar kunnen nu ook door de gemeente worden gehandhaafd. Er worden forse boetes in het vooruitzicht gesteld en bovendien kan overtreding van de wet gevolgen hebben voor de eventueel benodigde verhuurvergunning.

Ook het voorschrift dat de waarborgsom binnen 14 dagen moet worden teruggestort aan de huurder, zal impact hebben. Verhuurders kunnen met een afrekening servicekosten blijven zitten, die vóór inwerkingtreding van deze wet kon worden verrekend met de waarborgsom.

Meer informatie over de wet goed verhuurderschap vindt u in dit artikel.

WOZ-waarde en energielabel ook na ingangsdatum huurovereenkomst relevant voor toetsing aanvangshuur

De Hoge Raad heeft in twee uitspraken over de huurprijs van zelfstandige woonruimte beslist, dat ook na aanvang van de huurovereenkomst nog een WOZ-beschikking van de woning en/of een energielabel kan worden verstrekt. Deze nieuwe informatie dient dan te worden meegewogen in de toetsing van de aanvangshuur. Meer informatie over deze uitspraken vindt u hier en hier.

Afschaffen tijdelijke verhuur

De Wet vaste huurcontracten gaat in op 1 januari 2024. Vanaf dat moment zijn tijdelijke huurovereenkomsten in de zin van de Wet doorstroming huurmarkt niet meer mogelijk. Zie in dit artikel wat de belangrijkste wijzigingen zijn.

Open huurprijswijzigingsbedingen zijn vernietigbaar

Dit soort huurprijswijzigingsbedingen komen nog veel voor. Niet alleen bij standplaatsen op recreatieparken of campings, maar ook bij huur van woonruimte. Een open wijzigingsbeding, waarin de verhuurder zelf mag bepalen met welk percentage de huurprijs wordt verhoogd, is vernietigbaar. Consequentie van deze vernietiging is mogelijk, dat de verhuurder helemaal geen huurprijswijziging meer mag doorvoeren. Meer informatie leest u in dit artikel.

Regulering middenhuur

Dit wetsvoorstel is nog niet aangenomen. Door de val van het kabinet is het nu onzeker of dit per 1 januari 2024 wordt doorgevoerd.

Op grond van het Woningwaarderingstelstel (WWS) is op dit moment de aanvangshuur van woningen met een puntenaantal van ≤ 141 gemaximeerd. Als de kwaliteit van de woning bij aanvang leidt tot >141 punten, is sprake van geliberaliseerde huur. Bij invoering van regulering van de middenhuur wordt de aanvangshuur van woningen met een puntenaantal tot 187 gereguleerd. Er zullen dus meer woningen onder het WWS gaan vallen. Dit betekent dat woningen die nu nog geliberaliseerd zijn, en waarvan de huurprijs (dus) vrij is overeen te komen, straks gereguleerd zijn. De huurprijs zal dan fors dalen, zeker in combinatie met de Wet goed verhuurderschap. Lees meer in dit artikel.

Heeft u vragen over een van deze ontwikkelingen? Of wilt u gewoon eens met ons kennismaken? Laat het gerust weten, dan plannen we een vrijblijvend gesprek met u in.

 

author

Marcel (M.P.H.) van Wezel

Marcel is een specialist op het gebied van huurrecht (woonruimte en bedrijfsruimte), vastgoedrecht en het verbintenissenrecht. Marcel is lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA) en treedt voornamelijk op voor professionele verhuurders, zoals woningcorporaties, particuliere verhuurders en gemeenten. ...
Delen

overig nieuws_