Vastgoedrecht_

Tomlow advocaten is gespecialiseerd in het vastgoedrecht. Wij beschikken over een team ervaren advocaten met uitgebreide kennis van onroerend goed. Onze vastgoed advocaten behandelen zaken met betrekking tot vastgoed in brede zin, zoals koop/verkoop van onroerende zaken, bouwrecht, projectontwikkeling en aanpalende rechtsgebieden zoals het aanbestedingsrecht, staatssteun en mededinging. Tot onze opdrachtgevers behoren onder meer woningcorporaties, projectontwikkelaars, gemeenten en andere overheden, aannemers, architecten, makelaars, vastgoedbeheerders, horeca exploitanten en andere kopers van vastgoed.

Wat is vastgoedrecht?

Vastgoedrecht, ook wel het onroerend goedrecht genoemd,  is het overkoepelende recht van alle deelgebieden die te maken hebben met onroerend goed. Door de verschillende deelgebieden heeft u ook te maken met verschillende wetten en regelgeving. Onze vastgoedrecht advocaten zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends binnen de diverse rechtsgebieden. Zij procederen en adviseren onder meer over de volgende onderwerpen:

 • Aan- en verkoop van vastgoed
 • Aannemingsovereenkomsten
 • Adviseursopdrachten
 • Aanbestedingen
 • Projectontwikkeling en gebiedsontwikkeling
 • Grondexploitaties
 • Bouwrijp- en woonrijp maken
 • Milieuverontreiniging en asbest
 • Herontwikkeling van vastgoed
 • PPS-constructies en samenwerkingen
 • Anterieure overeenkomsten
 • Kostenverhaal
 • Staatssteun en mededinging
 • Appartementsrechten
 • Erfpacht
 • Opstalrechten
 • Erfdienstbaarheden
 • Hypotheekrechten
 • Financiering en zekerheden

Aan- en verkoop van vastgoed

Bij de aan-en verkoop van onroerend goed, kunnen er geschillen ontstaan tussen de koper en de verkoper. Denk hierbij aan onderwerpen zoals: het pand zelf, de oplevertermijn, betalingen en het bestaan van verborgen gebreken. Onze vastgoed juristen kunnen u zowel bijstaan voor geschillen bij de aan- of verkoop van woonruimtes, als bedrijfspanden.

Aannemingsovereenkomsten

Bij aannemingsovereenkomsten bieden wij ondersteuning bij vraagstukken over opdrachten buiten dienstbetrekking. Dit betekent dat de aannemer een verplichting is aangegaan op een  aanvraag van een opdrachtgever, waar werk van stoffelijke aard tot stand komt, zonder gebruik te maken van een arbeidsovereenkomst. Als vergoeding staat er een geldsom in beginsel tegenover.

Adviseursopdrachten

Loopt u ergens tegenaan, verloopt het proces niet zoals gepland of wilt u het onbekende voorzien? De onroerend goedmarkt is erg beweeglijk, waardoor onze consulenten u kunnen ondersteunen en ontzorgen wij waar nodig. Onze vastgoedrecht advocaten staan voor u klaar met een passend advies. 

Projectontwikkeling en gebiedsontwikkeling

Voor vragen over risicodragend aannemen, bouwen, verbouwen, verkopen of andere vragen rondom projectontwikkeling, kunt u terecht bij een van onze specialisten. Daarnaast bieden wij ook juridisch advies over waardecreatie in gebiedsontwikkeling, ook wel horizontale projectontwikkeling genoemd. 

Grondexploitaties

Grondexploitatie, ook wel grex genoemd, beslaat alle kosten en baten van de grond bij een ontwikkelingsplan. Dit betreft onder andere de aankoop en het bouwrijp maken van de grond. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de subsidies en de verkoop met de bijbehorende opbrengsten van de grond.

Bouwrijp- en woonrijp maken

Het bouwrijp maken van een project, betreft het beschikbaar stellen van een terrein voor nieuwe bouwprojecten. Het woonrijp maken, betreft het afwerken van de openbare ruimte rondom het bouwproject. Wij bieden consultancy voor beide facetten.

Milieuverontreiniging en asbest

Bij vastgoedprojecten kunnen problemen ontstaan door middel van milieuverontreiniging of het incorrect behandelen van asbesthoudend materiaal. Wanneer er niet wordt gehouden aan milieuwetten, kan dat schadelijk zijn voor de gezondheid van de mensen, dieren en de natuur. Hier staan juridische sancties tegenover. Geluidsoverlast behoort ook tot een milieuovertreding.  

Herontwikkeling van vastgoed

De herontwikkeling van onroerend goed betreft alle mogelijkheden tot het opknappen van het pand. Dit betekent onder ander het renoveren van het gebouw, maar ook de transformatie naar een nieuwe bestemming.  

PPS-constructies en samenwerkingen

PPS staat voor ‘publiek-private samenwerking’, waarbij organisaties samen met maatschappelijke bedrijven of overheden werken aan projecten. Dit kan zowel maatschappelijk- als commerciële doeleinden hebben. Wij ondersteunen daarom in de breedste zin van het woord. Denk hierbij aan financiële constructies, zoals sponsoring of donaties. Maar ook op inhoudelijk niveau, zoals het gebruik maken van elkaars kennis en netwerk. 

Anterieure overeenkomsten

Anterieur betekent dat het zich aan de voorzijde afspeelt. Een anterieure overeenkomst wordt daardoor in het beginstadium afgesloten en wordt ook wel grondexploitatieovereenkomst genoemd. In de overeenkomst staan afspraken over de concrete gebiedsontwikkeling en dient te passen binnen de structuurvisie. Voorbeelden hiervan zijn de kosten voor het wijzigen van het bestemmingsplan.

Kostenverhaal

Het kostenverhaal is verplicht binnen de gebiedsontwikkeling. Binnen deze wet staan de mogelijkheden opgenomen voor zowel publiekrechtelijke- als privaatrechtelijke kostenverhaal en het opstellen van locatie-eisen. Zolang de bijdrage niet is betaald, mogen er geen bouwwerkzaamheden uitgevoerd worden. 

Staatssteun en mededinging

Om te voorkomen dat de overheid de markt beïnvloed, dienen zij zich te houden aan staatssteun wetten en -regels. Hierdoor krijgen alle ondernemingen gelijke kansen bij de aanvraag van bijvoorbeeld subsidies of leningen. Het mededingingsrecht voorkomt weer dat bedrijven misbruik maken van hun concurrentiepositie binnen Nederland. 

Appartementsrechten

Appartementsrechten komen ter sprake wanneer een eigenaar het gebouw gesplitst wilt hebben tot appartementen. Hierdoor verandert de bevoegdheid met betrekking tot het gebruik van de ruimtes en het (gesplitste) stuk grond.

Erfpacht

Bij erfpacht geeft de eigenaar van het onroerend goed een derde het recht om langdurig gebruik ervan te maken. Dit gebruik is vastgesteld met wet- en regelgeving en erfpachtvoorwaarden. In Nederland zien we deze regeling vooral terug in de grote steden: Amsterdam, Utrecht, Den-Haag en Rotterdam. De gemeente heeft dan de meeste grond in bezit.

Opstalrechten

Het opstalrecht houdt in dat de grond van een gebouw een andere eigenaar heeft dan het gebouw zelf. Dit recht komt wordt vaak ingezet om de eigendoms scheiding aan te duiden voor leidingen, kabels, installaties en andere bouwwerken.

Erfdienstbaarheden

Een erfdienstbaarheid is een zakelijk recht dat kan ontstaan door vestiging of verjaring. Het wetboek hanteert het volgende: “een last, waarmede een onroerende zaak – het dienende erf – ten behoeve van een andere onroerende zaak – het heersende erf – is bezwaard”. Een voorbeeld hiervan is het recht tot uitzicht.

Hypotheekrechten

Hypotheekrechten zijn van belang wanneer u geld wilt lenen voor de aankoop of verbouwing van uw woning. De bank verkrijgt hiermee zekerheid dat het geleende geld daadwerkelijk terugbetaald wordt. Deze afspraken worden vastgelegd in een notariële akte nodig; ook wel de hypotheekakte. 

Financiering en zekerheden

Bijna ieder vastgoedproject maakt gebruik van een financieringsregeling. Deze kan verleent worden door een bank of wordt intern opgezet door bijvoorbeeld de holding. Voordat financieringen goedgekeurd worden, worden deze eerst nauwkeurig gecontroleerd. Het is dus van belang dat het voorstel goed in elkaar zit.

Wanneer een vastgoed advocaat inschakelen?

Zoals u wellicht merkt, bestaat het onroerend goedrecht uit diverse facetten waardoor onze vastgoed juristen u op verschillende manieren kunnen bijstaan. Een advocaat onroerend goed kunt onder andere op de volgende momenten inschakelen:

 • Het opmaken en/of controleren van contracten
 • Het voeren van onderhandelingen
 • Aansprakelijkheid: financieel en/of bouwkundig
 • Geschillen in verplichtingen met andere partijen
 • Het aangaan van overeenkomsten

Kortom, er zijn heel veel omstandigheden waarbij u de hulp kunt inschakelen van een vastgoed advocaat.

Vastgoed advocaat in Utrecht

Heeft u een vraag over vastgoedrecht, neem dan gerust telefonisch contact met ons op. U wordt doorverbonden met een van onze vastgoed juristen. Wij staan u graag vrijblijvend te woord of kom langs bij ons op kantoor, gevestigd in Utrecht.

Delen