Arbeidsrecht_

Op zoek naar een arbeidsrecht advocaat? Dan zit u bij Tomlow advocaten goed. Wij adviseren werkgevers en werknemers op het gebied van arbeidsvoorwaarden en ontslag. Wij zijn uw partner bij een reorganisatie. Er is veel veranderd in het arbeidsrecht, met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Naast de invoering van een nieuw ontslagrecht zijn ook specifieke onderwerpen als het Wijzigingen concurrentiebeding en de ketenregeling ingrijpend gewijzigd. Het is dan ook zaak u goed te laten informeren over de gevolgen hiervan voor uw bedrijf.

Wat is arbeidsrecht?

Alle afspraken die een werkgever en een werknemer met elkaar maken vallen onder arbeidsrecht. Dit kan zijn: loon, duur arbeidsovereenkomst, opzegtermijn en ontslagregels. Het ontslagrecht is een belangrijk onderdeel van het arbeidsrecht.

Ontslagrecht

Onze arbeidsrechtspecialisten staan samen garant voor tientallen jaren ervaring in ontslagzaken. Wij adviseren over de te hanteren strategie en staan u bij in onderhandelingen en procedures. Een arbeidsrecht advocaat van Tomlow deinst niet terug voor lastige zaken.

Het nieuwe ontslagrecht vanaf 2015

Met het nieuwe ontslagrecht wordt vanaf 1 juli 2015 per ontslaggrond bepaald wat de ontslagroute is. Het is dus niet meer mogelijk om zelf te kiezen of een procedure bij het UWV Werkbedrijf of de kantonrechter wordt gevolgd. Verder is er een einde gemaakt aan het verschil in ontslagvergoedingen tussen een ontslag via het UWV Werkbedrijf of de kantonrechter. In beide gevallen krijgt de ontslagen werknemer recht op een zogeheten transitievergoeding. Het is de bedoeling dat dit nieuwe recht sneller, goedkoper en eerlijker zal zijn. Zoals bij vele wetswijzigingen is het maar zeer de vraag of die doelen gehaald zullen worden.

Arbeidsongeschiktheid advocaat

Vanaf de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter in 2002, rust er bij langdurige ziekte van een medewerker een groot aantal verplichtingen op de werkgever. Zo dient twee jaar loon doorbetaald te worden en moet samen met de werknemer invulling worden gegeven aan de re- integratie van de werknemer. Met name de invulling van de wederzijdse re-integratieverplichtingen geeft vaak aanleiding tot conflicten tussen werkgever en werknemer. 

Doordat het UWV Werkbedrijf de mogelijkheid heeft om een werkgever die zich onvoldoende heeft ingespannen voor de re-integratie, een loonsanctie op te leggen, kan zo’n conflict zeer kostbaar zijn. Bij een loonsanctie kan een werkgever bijvoorbeeld verplicht worden om ook gedurende het derde ziektejaar het loon van de zieke werknemer door te betalen. Het tijdig inschakelen van een advocaat kan veel kosten besparen. De arbeidsongeschiktheid advocaten van Tomlow denken hierbij graag met u mee.

Arbeidsvoorwaarden

Een belangrijk onderdeel van het arbeidsrecht is het opstellen en aanpassen van de arbeidsvoorwaarden. Een eenmaal overeengekomen arbeidsvoorwaarde werkt vaak lang door. Daarom is het belangrijk is om deze zorgvuldig op te stellen. Het aanpassen van ervan is ingewikkelder dan veel werkgevers denken en hierdoor ontstaan vaak conflicten. De arbeidsrechtadvocaten van Tomlow advocaten denken graag met u mee over het opstellen en/of aanpassen van uw arbeidsvoorwaarden.

Wijzigingen concurrentiebeding

Vanaf 1 januari 2015 kan een concurrentiebeding in principe alleen nog worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het opnemen hiervan in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is slechts toegestaan indien er sprake is van een zwaarwichtig bedrijfsbelang. Uit de motivering van het beding moet blijken waarom het opnemen van een concurrentiebeding juist voor deze werknemer van een zwaarwichtig bedrijfsbelang is. Verder moet dit zwaarwichtige belang er niet alleen zijn op het moment van het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst, maar dient dit er ook te zijn op het moment dat de werkgever zich op het beding beroept.

Contact met arbeidsrecht advocaat Utrecht

Heeft u een vraag over arbeidsrecht of direct hulp/advies nodig over een van bovenstaande onderwerpen of wilt u vrijblijvend informatie? Neem dan contact met ons op. Bent u werknemer en wordt u met ontslag bedreigd? Ook in dat geval kunt u een beroep doen op de advocaten van Tomlow. Van de tien meest spraakmakende ontslagzaken van Nederland voor werknemers, werden in 2013 3 zaken behandeld door Tomlow advocaten (bron: De Telegraaf).

Delen