10 juli 2020

Deel VIII (slot): Ontruimen huurwoning, hoe gaat de rechter daarmee om?

author

Dario (D.) Pranjic

feature-img

Deze blog maakt deel uit van een reeks waarin de actuele jurisprudentie wordt bijgehouden over de ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de huurwoning in Corona-tijden.

De Corona-tijd is te onderscheiden in de periode vóór 1 juni 2020 (deel I, deel II, deel III, deel IV en deel V) en de periode na 1 juni 2020 (deel VI en deel VII). Deze blog is het laatste deel.

Tijdelijke regeling voor handel- en kantonzaken

De grondslag is te vinden in de Tijdelijke Regeling voor handel- en kantonzaken, opgesteld door het Landelijk Overleg Vakinhoud (LOV’s). Tot 1 juni 2020 gold voor huurzaken woonruimte dat er geen ontruiming mocht worden uitgesproken, tenzij er sprake was van een ‘superspoedeisende’ situatie. Uit mijn reeks blijkt dat dit een rekbaar begrip is. De Tijdelijke Regeling was een richtlijn waar rechters meerdere malen van afweken. Altijd afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval.

Voor de periode ná 1 juni 2020 is de Tijdelijke Regeling aangepast. Op dit moment gelden bij de beoordeling van een ontruimingsvordering de volgende uitgangspunten:

  • Na 1 juni 2020 wordt er in woonruimtezaken weer beslist op vorderingen tot ontruiming, waarbij de rechter goed kijkt naar de persoonlijke omstandigheden van de huurder;
  • In een toewijzend vonnis wordt een ontruimingstermijn van minimaal twee weken opgenomen;
  • In alle voor 1 juni 2020 aangehouden zaken waarbij de huurder niet is verschenen, moet de verhuurder een recente opgave van de huurachterstand doen. Is de huurder wel verschenen, dan wordt hij in de gelegenheid gesteld om te reageren op de opgave van de huurachterstand.

Deze regeling geldt vooralsnog tot 1 september 2020.

Slot

Dit is de laatste blog in deze reeks. Dat heeft als reden dat er in de meest recente uitspraken niet meer wordt gesproken over Corona en/of de Tijdelijke Regeling. Het kan zijn dat de Corona-werkwijze inmiddels zo in het systeem is geprent dat ernaar wordt gehandeld zonder het te noemen. Of dat de rechtspraak van oordeel is dat Corona voorbij lijkt te zijn c.q. minder aanwezig is. Uit de jurisprudentie blijkt in ieder geval dat de zaken weer als vanouds worden opgepakt en behandeld, doch met wisselende ontruimingstermijnen.

author

Dario (D.) Pranjic

Dario is sinds 2014 advocaat en specialist op het gebied van het vastgoedrecht in brede zin, waaronder huurrecht, bouwrecht en verbintenissenrecht. Hij heeft gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg met bouwrecht als afstudeerrichting. Gedurende zijn studie heeft Dario bij een rechtswinkel gewerkt waar hij ...
Delen

overig nieuws_