20 maart 2013

Wanneer is gebruik van camerabeelden rechtmatig?

author

Marcel (M.P.H.) van Wezel

Buren kunnen je leven vergallen met allerlei heimelijke pestacties. Het ruïneert je gezondheid, je slaapt niet meer en het vergalt je leven door de uitzichtloosheid.

Recent heeft de Rotterdamse Rechtbank een belangrijke uitspraak gedaan die leest als een handleiding. Na eerst vergeefs buurtbemiddeling, de politie en de Gemeente ingeschakeld te hebben, besloten de slachtoffers uiteindelijk op advies van hun raadsman de buurman, die met name ’s nachts overlast veroorzaakte, met camera’s gericht op zijn erf te spotten. Beide partijen wonen in een koopwoning.

Overlast

Meteen was het raak en was (met infrarood camera’s) zichtbaar dat de buurman midden in de nacht met deksels van kliko’s stond te klepperen, zijn auto op en neer reed op de oprit en de autodeuren open en dicht sloeg. In kort geding werd de buurman veroordeeld verdere overlast te staken, op straffe van een dwangsom.

Partner

Een tijd later spande de partner van de buurman een kort geding aan. Zij wilde vernietiging van de camerabeelden vanwege aantasting van haar privacy. De Rechtbank wees al haar vorderingen af.

Rechtvaardigingsgrond

In het vonnis wordt een goed inzicht gegeven wanneer gebruik rechtmatig is. Inbreuk maken op het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is in beginsel onrechtmatig, tenzij voor die inbreuk een rechtvaardigingsgrond bestaat. Dit ligt aan de concrete omstandigheden, onder andere:

  • de ernst van de aanleiding om camera’s te plaatsen (is er sprake van overlast en zo ja, hoe ernstig is die overlast);
  • de vraag of die eventuele overlast op minder verstrekkende manier kan worden aangetoond en/of opgelost;
  • de mate waarin de camera’s daadwerkelijk inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer;
  • de duur en de intensiteit van de inbreuk (continue of gedurende een beperkte periode op een beperkt moment per dag).

Inbreuk mag ook jegens partner

De stelling van de partner: “ik heb er niets mee te maken en dus is de inbreuk sowieso onrechtmatig jegens mij” wordt door de rechter afgewezen. Als vastgesteld wordt dat de buurman overlast veroorzaakt en dat die overlast inzet van camera’s rechtvaardigt, dan zal de partner de inbreuk op haar persoonlijke levenssfeer moeten dulden als onvermijdelijk gevolg van het samenleven in één woning.Door dit vonnis kwam eindelijk een eind aan vijf jaar ellende.

author

Marcel (M.P.H.) van Wezel

Marcel is een specialist op het gebied van huurrecht (woonruimte en bedrijfsruimte), vastgoedrecht en het verbintenissenrecht. Marcel is lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA) en treedt voornamelijk op voor professionele verhuurders, zoals woningcorporaties, particuliere verhuurders en gemeenten. ...
Delen

overig nieuws_