9 april 2021

VvE verbiedt honden en katten, mag dat?

author

Piet (P.F.M.) Broos

Advocaat

feature-img

Wij krijgen vaak de vraag of een Vereniging van Eigenaren het houden van honden en katten mag verbieden. Bij het beantwoorden van deze vraag moet onderscheid gemaakt worden tussen het opnemen van een verbodsbepaling in 1) het splitsingsreglement en 2) het huishoudelijk reglement. Waarom dit onderscheid van belang is, zal ik hieronder eerst kort toelichten.

Wijzigen akte lastiger dan huishoudelijk reglement

Het splitsingsreglement (meestal een modelreglement) maakt onderdeel uit van de splitsingsakte en kan niet zonder wijziging van de splitsingsakte worden aangepast. Voor een dergelijke wijziging is unanimiteit of een besluit van de VvE-vergadering met een gekwalificeerde meerderheid van 4/5 nodig.

Het huishoudelijk reglement daarentegen kan door middel van een besluit in de VvE-vergadering worden gewijzigd. Dit besluit kan meestal met een normale meerderheid (de helft + 1) worden genomen, soms met een gekwalificeerde meerderheid. Welke meerderheid in uw situatie van toepassing is, vindt u terug in de splitsingsakte met het bijbehorende splitsingsreglement (nogmaals: vaak een modelreglement).

Het onderscheid is dus van belang, omdat een verbod in het huishoudelijk reglement betrekkelijk eenvoudig met een regulier VvE-besluit kan worden gerealiseerd, terwijl voor een verbod in het splitsingsreglement een aktewijziging nodig is.

Rechtspraak over verbod honden en katten

Ik zal hierna aan de hand van een uitspraak van de Hoge Raad uit 1995 (ECLI:NL:HR:1995:ZC1666) en het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch uit 2019 (ECLI:NL:GHSHE:2019:1722) bespreken in hoeverre een honden- en kattenverbod in het huishoudelijk reglement is toegestaan.

De Hoge Raad heeft in 1995 bepaald dat een gebruiksbeperking van een privégedeelte alleen mag worden beperkt door het splitsingsreglement en dus niet door het huishoudelijk reglement. De vraag is of een hondenverbod in het huishoudelijk reglement onder zo’n verboden gebruiksbeperking valt.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch boog zich in 2019 over een kwestie waarin een honden- en kattenverbod, opgenomen in het huishoudelijk reglement, aan de orde kwam. In deze zaak waren de volgende twee bepalingen in het huishoudelijk reglement opgenomen:

‘Het houden van huisdieren (katten en honden) in het privégedeelte is niet toegestaan.’

‘Huisdieren (honden en katten) worden niet toegelaten tot de gemeenschappelijke ruimten.’

Het gerechtshof overwoog in deze kwestie dat een huishoudelijk reglement slechts regels van orde mag bevatten, maar geen beperkingen ten aanzien van het gebruik van het appartement zelf. De hiervoor genoemde bepalingen zijn een algeheel verbod op het houden van honden of katten. Dus ook indien de hond of kat geen overlast veroorzaakt of het een blindengeleidehond of hulphond betreft. Het gerechtshof oordeelde dat een dit algehele verbod geen regel van orde vormt, maar een principiële beperking van de gebruiksmogelijkheid van het appartementsrecht. Dat het verbod niet op alle huisdieren, maar uitsluitend op honden en katten van toepassing is, maakt dit niet anders.

Een algeheel verbod op het houden van honden of katten mag in beginsel dus niet worden opgenomen in het huishoudelijk reglement, maar uitsluitend in het splitsingsreglement. Als het verbod nog niet in het splitsingsreglement staat, dan is dit alleen mogelijk met het wijzigen van de splitsingsakte.

In hoeverre zijn regels over honden en katten toegestaan?

Dat een algeheel verbod niet in het huishoudelijk reglement thuishoort, betekent niet dat er helemaal geen regels over honden en katten in het huishoudelijk reglement mogen worden opgenomen. Het gerechtshof geeft in de uitspraak voorbeelden van regels die wel zijn toegestaan. Bijvoorbeeld regels die strekken tot het beperken van overlast, zoals overdadig geluid of het bevuilen van de gemeenschappelijke ruimten door honden of katten, zijn toegestaan. Overigens mogen dergelijke beperkingen ook ten aanzien van de bewoners zelf worden opgenomen. Hierbij kan gedacht worden aan een verbod op het bespelen van muziekinstrumenten, gedurende bepaalde delen van de dag.

Kortom, regels over honden en katten om overlast zoals geluids- en stankoverlast te beperken, zijn in beginsel toegestaan. Een algeheel verbod zal in rechte waarschijnlijk geen standhouden.

Contact

Heeft u vragen over dit onderwerp of andere VvE-gerelateerde zaken? Dan kunt u contact met mij of mijn collega Peter Gijsbertsen opnemen.

 

author

Piet (P.F.M.) Broos

Advocaat

Piet werkte negen jaar bij een middelgroot advocatenkantoor. Daar heeft hij veel ervaring opgedaan met procederen en adviseren in uiteenlopende civielrechtelijke vraagstukken. In augustus 2018 heeft hij zich aangesloten bij Tomlow Advocaten, waar hij zich heeft gespecialiseerd in het onroerend goedrecht met de ...
Delen

overig nieuws_