18 september 2013

Voorkomen is beter dan huis uitzetten

author

Marcel (M.P.H.) van Wezel

Een ontruiming is kostbaar. Niet alleen vanwege de kosten van een juridische procedure, maar vooral ook vanwege alle aspecten die met een ontruiming te maken hebben: de ontruimingskosten, periode van leegstand tot de nieuwe verhuring, de administratie die daarbij komt kijken, mutatiekosten. Vaak zijn dit soort kosten ook niet meer te verhalen op de ontruimde huurder. Het is daarom vaak beter om een ontruiming te voorkomen wanneer dat kan, maar wel te ontruimen als het moet.

Multiprobleemgezinnen

Een gezin dat langdurig kampt met een combinatie van sociaal-economische en psychosociale problemen noemt men een multiprobleemgezin. Een dergelijk gezin is met name ook kwetsbaar in de woonsituatie, omdat een ontruimingsprocedure, bijvoorbeeld vanwege huurschuld of overlast, zich relatief snel zal aandienen indien niet de juiste hulp wordt geboden. Daarom heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken opdracht gegeven een handleiding te maken voor de aanpak van multiprobleemgezinnen met woonproblematiek: De handleiding Voorkomen is beter dan uit huis zetten. Ik heb daar zelf het juridische gedeelte van geschreven. Overlast bestrijden begint immers bij het nemen van maatregelen om gedrag te veranderen, waarvan het sluitstuk is -als het niet anders kan- een ontruimingsprocedure.

author

Marcel (M.P.H.) van Wezel

Marcel is een specialist op het gebied van huurrecht (woonruimte en bedrijfsruimte), vastgoedrecht en het verbintenissenrecht. Marcel is lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA) en treedt voornamelijk op voor professionele verhuurders, zoals woningcorporaties, particuliere verhuurders en gemeenten. ...
Delen

overig nieuws_