16 maart 2021

Verlenging van tijdelijke huurovereenkomsten binnenkort mogelijk

author

Marcel (M.P.H.) van Wezel

feature-img

Tijdelijke verhuur zelfstandige woonruimte

Sinds 1 juni 2016 is het mogelijk om zelfstandige woonruimte voor maximaal 2 jaar, en onzelfstandige woonruimte voor maximaal 5 jaar, tijdelijk te verhuren. Daarbij geldt een aantal bijzondere voorwaarden, waaronder een aanzeggingsplicht voor de verhuurder; die moet maximaal 3 maanden en minimaal 1 maand van te voren, de huurder nog eens schriftelijk informeren dat de huurovereenkomst daadwerkelijk eindigt.

In de praktijk worden de strikte voorwaarden bij deze tijdelijke verhuur vaak als knellend ervaren, onder meer omdat verlenging van dit soort tijdelijke huurovereenkomsten niet mogelijk is. Ook niet, als de huurovereenkomst voor een kortere periode was aangegaan. Als de huurovereenkomst niet wordt beëindigd aan het einde van de overeengekomen termijn, dan betekent dat automatisch dat de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt verlengd.

Daar kunnen zowel de verhuurder als de huurder last van hebben; de verhuurder wil immers niet dat de huur voor onbepaalde tijd wordt verlengd en is daarom genoodzaakt om de huur aan het einde van de termijn te beëindigen. Ook als er vanuit de huurder een verzoek ligt om de huur nog even te verlengen, bijvoorbeeld ter overbrugging van een periode naar een andere woning.

In de praktijk blijken zich meer situaties voor te doen waarbij toch de behoefte kan ontstaan om een tijdelijk contract te verlengen zonder dat het tijdelijke karakter van het contract verloren gaat.
Het verbod op (tijdelijke) verlenging van tijdelijke verhuur maakt deze mogelijkheid dus erg rigide.

Wetsvoorstel verlenging

Om die reden is een wetsvoorstel ingediend, met als inzet dat verlenging van deze tijdelijke huurovereenkomsten mogelijk wordt gemaakt. Wanneer deze wet wordt aangenomen, ontstaat de mogelijkheid om een tijdelijke huurovereenkomst eenmaal te verlengen, tot een (totaal) maximum van drie jaar voor zelfstandige woningen en vijf jaar voor onzelfstandige woningen. Een voorwaarde voor verlenging is dat de verhuurder niet heeft verzuimd om de aanzegplicht na te komen.

Verlenging vindt plaats onder dezelfde voorwaarden.

Daarnaast introduceert het wetsvoorstel de mogelijkheid om tegelijkertijd een minimumduur overeen te komen.
Indien dit wetsvoorstel definitief wordt aangenomen, zal dit naar verwachting ook terugwerkende kracht hebben voor reeds verlengde, tijdelijke huurovereenkomsten.

Het wetsvoorstel is op 12 maart 2021 door de tweede kamer aangenomen. Wanneer de eerste kamer dit behandelt, is bij het schrijven van dit bericht nog niet bekend.

Wilt u meer weten over tijdelijke verhuur?
Bij Tomlow Advocaten werken 12 advocaten op het gebied van vastgoedrecht en huurrecht.

author

Marcel (M.P.H.) van Wezel

Marcel is een specialist op het gebied van huurrecht (woonruimte en bedrijfsruimte), vastgoedrecht en het verbintenissenrecht. Marcel is lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA) en treedt voornamelijk op voor professionele verhuurders, zoals woningcorporaties, particuliere verhuurders en gemeenten. ...
Delen

overig nieuws_