7 juni 2017

Verhuren volgens de Leegstandwet: vijf essentiële aandachtspunten

author

Frank (F.J.) Ringnalda

feature-img

De Wet doorstroming huurmarkt geeft verhuurders meer opties om woningen tijdelijk te verhuren. Maar de Leegstandwet blijft belangrijke voordelen bieden voor tijdelijke verhuur. Lees meer over deze voordelen én over vijf punten die je altijd in de gaten moet houden als je verhuurt volgens de Leegstandwet.

De voordelen van de Leegstandwet

Een tijdelijke huurovereenkomst volgens de Leegstandwet kan na de aanvangstermijn van in beginsel zes maanden steeds worden opgezegd. Dit in tegenstelling tot reguliere tijdelijke huurovereenkomsten, die een verhuurder nooit voor het einde van de afgesproken termijn kan beëindigen (de huurder natuurlijk wél).

Een huurovereenkomst op basis van de Leegstandwet valt bovendien meerdere malen te verlengen, als tenminste ook de vergunning verlengd wordt. Bij gewone tijdelijke verhuur leidt verlenging steeds tot het ontstaan van een reguliere huurovereenkomst met huurbescherming.

Tot slot: de Leegstandwet biedt mogelijkheden om in bepaalde gevallen tot wel tien jaren te verhuren, zonder dat huurders aanspraak kunnen maken op huurbescherming. Reguliere tijdelijke huurovereenkomsten kunnen gesloten worden voor maximaal twee jaren.

De aandachtspunten Leegstandwet

Behalve deze voordelen kent de Leegstandwet ook enkele belangrijke formaliteiten en aandachtspunten. Voldoe je daar niet aan, dan loop je als verhuurder het risico dat de beoogde tijdelijke huurovereenkomst alsnog een reguliere huurovereenkomst is of wordt. Waardoor de huurder aanspraak kan maken op huurbescherming.

Let dus goed op de volgende aandachtspunten:

 1. Je moet beschikken over een vergunning op basis van de Leegstandwet
  Deze voorwaarde klinkt eenvoudig, maar het gaat nog weleens mis. Als de vergunning nog niet daadwerkelijk is verkregen, kan geen tijdelijke huurovereenkomst op grond van de Leegstandwet worden gesloten. Dus ook nog niet als partijen het erover eens zijn dat op termijn een vergunning verleend wordt en dat op grond van die vergunning verhuurd wordt. Als een huurovereenkomst wordt gesloten vóórdat de vergunning is verleend, ontstaat een reguliere huurovereenkomst met huurbescherming.
 2. De huurovereenkomst voldoet niet aan de formaliteiten
  De huurovereenkomst moet melding maken van de verleende vergunning, het tijdvak waarvoor die is verleend en de daarin vermelde huurprijs. Ook moet erin staan, dat een aantal artikelen die zien op huur(prijs)bescherming zijn uitgesloten. Staat dit alles er niet in, dan is er eigenlijk een reguliere huurovereenkomst gesloten en geniet de huurder dus huurbescherming. Dat kan anders zijn als de huurder niet is benadeeld, bijvoorbeeld als hij op een andere manier van deze feiten op de hoogte was. Maar dat is natuurlijk moeilijk aan te tonen.
 3. Bij afloop van de vergunning blijft de huurder zitten
  Loopt de vergunning af, dan eindigt de tijdelijke huurovereenkomst automatisch. Maar als de huurder blijft zitten, zonder dat je als verhuurder duidelijk hebt gemaakt dat de overeenkomst eindigt en de huurder moet vertrekken, dan verkleurt de huurovereenkomst: de tijdelijke overeenkomst verandert dan in een reguliere, dus mét huurbescherming.
 4. Bij verlenging van de vergunning worden formaliteiten vergeten
  Een vergunning op basis van de Leegstandwet krijg je voor een aantal jaren en kan normaal gesproken op verzoek van de verhuurder worden verlengd. Let op: als de vergunning wordt verlengd en ook de huurovereenkomst wordt voortgezet, moet de verhuurder weer dezelfde formaliteiten in acht nemen als bij het sluiten van de tijdelijke huurovereenkomst op grond van de Leegstandwet (zie punt 2). Anders ontstaat dus een reguliere huurovereenkomst met huurbescherming.
 5. Opzegging
  Opzegging van een tijdelijke huurovereenkomst op grond van de Leegstandwet kent formele aandachtspunten en drempels, maar ook ruimere mogelijkheden. Lees hier de slimme adviezen van kantoorgenoot Gerard Scholten.
author

Frank (F.J.) Ringnalda

Frank is specialist op het gebied van huurrecht (woonruimte en bedrijfsruimte) en vastgoedrecht in brede zin. Hij treedt veel op voor professionele verhuurders, zoals woningcorporaties en beleggers. Frank heeft vijf jaren bij een groot advocatenkantoor in Amsterdam gewerkt op het gebied van vastgoed. Door zijn ...
Delen

overig nieuws_