16 november 2021

Veiligheid in VvE complexen; wie is daarvoor verantwoordelijk?

author

Peter (P.J.) Gijsbertsen

feature-img

In appartementencomplexen wonen veel mensen dicht bij elkaar. Daarbij delen zij gemeenschappelijke ruimten zoals entree, trappenhuis en liften. De VvE is verantwoordelijk voor het onderhoud van die gemeenschappelijke delen. Veiligheid speelt daarbij een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan de brandveiligheid van een complex. Is de VvE nu de enige partij die kan worden aangesproken op de veiligheid van (de gemeenschappelijke delen van) een complex?

Woningcorporaties in VvE complexen

Als woningcorporaties appartementen verhuren dan hebben zij een eigen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het appartementencomplex. Deze verantwoordelijkheid vloeit voort uit de huurovereenkomst. Van woningcorporaties mag worden verwacht dat zij zich inspannen voor de (brand)veiligheid van het complex en het verhelpen van gebreken aan het verhuurde.

In de achterliggende maanden is op twee momenten benadrukt dat van een woningcorporatie een (pro-)actieve houding mag worden verwacht met betrekking tot de veiligheid van appartementencomplexen.

Brandveiligheid

Op 14 juli van dit jaar publiceerde de Onderzoeksraad Voor Veiligheid haar rapport naar aanleiding van een fatale flatbrand in Arnhem, genaamd “lessen voor brandveiligheid”. In dit rapport doet de Onderzoeksraad vijf aanbevelingen om er voor te zorgen dat de uitgangspunten voor brandveiligheid ook in de praktijk beter worden waargemaakt.

De Onderzoeksraad richt haar aanbevelingen uitdrukkelijk ook aan Aedes, de branchevereniging voor woningcorporaties. De Onderzoeksraad ziet een belangrijke rol weggelegd voor woningcorporaties als gebouweneigenaar en verhuurder van appartementen in VvE complexen.

Veiligheid van liften

Op 12 november jl. wees de kantonrechter te Amsterdam vonnis in een kortgeding dat door huurders was aangespannen tegen hun verhuurder, woningstichting Lieven de Key. De huurders maakten melding van (levens)gevaarlijke liften in hun appartementencomplex. De liften haperen vaak, een liftkooi met een kind erin is een paar verdiepingen naar beneden gestort en zeker tweemaal moesten bewoners door de brandweer uit een lift worden bevrijd.

De woningstichting erkent dat de liften niet goed functioneren en dat dit een gebrek aan het gehuurde oplevert. Zij voert in de procedure het verweer dat zij als lid van de VvE van het gebouw niet bevoegd is om werkzaamheden aan de liften te laten uitvoeren. De kantonrechter is echter van oordeel dat de woningstichting blijk geeft van onvoldoende begrip voor de ernst van de situatie. Zij kan zich niet achter de VvE, waarin zijn het grootste aandeel heeft, verschuilen. De woningstichting heeft de meerderheid van de stemmen binnen de VvE en had die positie kunnen en moeten gebruiken om op korte termijn een ALV bijeen te roepen om zo een besluit af te dwingen.

De kantonrechter oordeelt zelfs dat de woningstichting, als de VvE niet tot onderhoud of herstel zou besluiten, een gerechtelijke procedure had moeten voeren om dat besluit te laten vernietigen.

Samenvattend

Woningcorporaties hebben jegens de huurders van appartementen een eigen verantwoordelijkheid om te zorgen voor een veilige situatie. Deze verantwoordelijkheid bestaat naast de verantwoordelijkheid van de VvE. De woningcorporatie zal zich proactief moeten inspannen voor de veiligheid. In ieder geval mag de woningcorporatie niet berusten in VvE besluiten als de veiligheid van de huurders in het gedrang komt.

Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u contact met mij opnemen op 030-2521802 of per e-mail, gijsbertsen@tomlow-advocaten.nl

author

Peter (P.J.) Gijsbertsen

Peter is advocaat sinds 2003 en heeft zich gespecialiseerd in het vastgoedrecht. Hij houdt zich bezig met het adviseren en procederen over de aan- en verkoop van onroerend goed. Ook heeft Peter zich toegelegd op het bouwrecht. Hij heeft de specialisatieopleiding privaatrechtelijk bouwrecht gedaan bij het ...
Delen

overig nieuws_