3 juli 2017

Tijdelijke Laatstekans huurovereenkomsten zijn nu ook écht tijdelijk

author

Marten (M.J.) Jeths

feature-img

Dankzij de Wet doorstroming huurmarkt uit juli 2016 is het mogelijk om zelfstandige woningen tijdelijk en maximaal voor twee jaar te verhuren. Door tijdsverloop eindigt het contract. Dat geldt óók voor Laatste Kanshuurovereenkomsten. Lees hier waar je op moet letten bij zo’n overeenkomst.

Tijdelijke huurovereenkomst

In de huurovereenkomst moet staan voor hoe lang de huurovereenkomst wordt aangegaan. Heel belangrijk is dat de verhuurder tijdig de huurder schriftelijk moet informeren over de aflopende tijdelijke huurovereenkomst. Dat kan via een brief, minimaal één maand en maximaal drie maanden voor het einde van de overeenkomst. Doet de verhuurder dit niet, dan is de tijdelijke huurovereenkomst een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd geworden met alle huurbescherming van dien.

Huurders mogen zo’n tijdelijke huurovereenkomst altijd tussentijds opzeggen. Dat is contractueel niet te verhinderen. Let op: als de tijdelijke overeenkomst eindigt en er wordt direct weer met dezelfde huurder een tijdelijke huurovereenkomst gesloten voor de dezelfde woning, dan is er sprake van een reguliere huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met alle huurbescherming van dien.

Laatste Kanshuurovereenkomsten

Woningcorporaties mogen hun sociale huurwoningen in principe niet tijdelijk verhuren, behalve aan enkele specifieke groepen, waaronder mensen die in aanmerking komen voor een Laatste Kanshuurovereenkomst. Deze zijn beschikbaar voor overlastgevende huurders die op grond van een vonnis ontruimd worden, of op het punt staan in een ontruimingsprocedure betrokken te worden. Huurders die bereid zijn hun leven te beteren, kunnen een huurovereenkomst afsluiten voor maximaal twee jaar. Daarbij hoort verplichte woonbegeleiding.

In veel gevallen gaat dat goed en mag de huurder na twee jaar proberen om geheel zelfstandig te wonen zonder overlast te veroorzaken. Maar wat als het tussentijds misgaat? Wat als de huurders toch overlast blijven veroorzaken of zich niet aan de afspraken houden? Dan moet de rechter oordelen of de huurovereenkomst tussentijds ontbonden mag worden. Oordeelt hij in het voordeel van de huurder, dan mag die dus in de woning blijven tot het einde van de afgesproken periode. Wat er daarná gebeurt, hangt mede af van wanneer de overeenkomst is afgesloten:

Vóór 1 juli 2016 afgesloten?
Dan gaat de Laatste Kanshuurovereenkomst na twee jaar over in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, inclusief de bijbehorende huurbescherming.

Na 1 juli 2016 afgesloten?
Dan mag de verhuurder zonder opgaaf van redenen het contract beëindigen, volgens de Wet doorstroming huurmarkt en de regels van het Laatste Kansbeleid.

Om dat laatste mogelijk te maken, moet in de Laatste Kanshuurovereenkomst uitdrukkelijk zijn opgenomen dat:
• het inderdaad om een tijdelijke huurovereenkomst gaat in het kader van het Laatste Kansbeleid en dat het om een aangewezen groep gaat in de zin van artikel 48 Woningwet en er dus geen huurbescherming geldt;
• dat de huurovereenkomst op de overeengekomen einddatum eindigt en de woning dan ook ontruimd moet zijn;
• dat er geen opzeggingsformaliteiten zijn behalve de aanzegging ontruiming, die de verhuurder minimaal een maand en maximaal drie maanden voor het einde van de huurovereenkomst moet verzenden aan de huurder;
• dat de huurder tussentijds kan opzeggen.

Staan bovengenoemde punten in het contract, dan eindigt de Laatste Kanshuurovereenkomst na de afgesproken tijd en kan de verhuurder afscheid nemen van een huurder die zich niet aan de afspraken houdt.

author

Marten (M.J.) Jeths

De specialistische kennis van Marten bestrijkt het gehele spectrum van het huurrecht woon- en bedrijfsruimte, vastgoedrecht en het verbintenissenrecht. Marten adviseert woningcorporaties en particuliere woningeigenaren. Marten heeft een uitgebreide procespraktijk op het gebied van huurrecht en treedt veel op in ...
Delen

overig nieuws_