6 juli 2016

Standaard model tijdelijke huurovereenkomset zelfstandige woonruimte beschikbaar

feature-img

Een ware aardverschuiving in het huurrecht: Vanaf 1 juli 2016 is het mogelijk om woningen tijdelijk te verhuren. Zonder risico dat de huurder zich na afloop van de huurovereenkomst op huurbescherming beroept. Tomlow Advocaten heeft een model huurovereenkomst ontwikkeld, die u daarvoor kunt gebruiken.

Huurovereenkomst voor 2 jaar of voor 5 jaar

Een zelfstandige woning kan voor de duur van maximaal 2 jaar tijdelijk worden verhuurd, een onzelfstandige woning voor de duur van maximaal 5 jaar.

Opzegging door huurder

De huurder kan de huurovereenkomst tussentijds altijd opzeggen, met een opzegtermijn van een maand.

Huurovereenkomst eindigt na aanzegging door verhuurder

De huurovereenkomst eindigt automatisch aan het einde van de overeengekomen periode, echter de verhuurder dient de beëindiging van de huurovereenkomst nog wel aan te zeggen. Daarvoor geldt een periode van minimaal 3 maanden en maximaal 1 maand voor afloop van de huurovereenkomst. Vergeet de verhuurder om dit tijdig te doen, dan ontstaat automatisch een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Woningcorporaties: alleen voor specifieke doelgroepen

De tijdelijke huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte is niet van toepassing voor niet-geliberaliseerde woningen van woningcorporaties. Zij mogen daarvan slechts gebruik maken in specifieke, door de Minister aangewezen situaties. Dit zijn:

  • huurders die in verband met werk of studie tijdelijk in een andere gemeente, of afkomstig vanuit het buitenland in Nederland, werken of studeren;
  • huurders die in verband met renovatie of sloop tijdelijk elders moeten worden gehuisvest;
  • huurders die afkomstig zijn uit de maatschappelijke opvang of in een sociale noodsituatie verkeren;
  • huurders in het kader van een laatste kansovereenkomst.

Modelcontract downloaden

U kunt hier de modelovereenkomst gratis downloaden

Delen

overig nieuws_