23 april 2020

Spoedwet Tijdelijke huurovereenkomsten door Eerste Kamer goedgekeurd

author

Gerard (G.J.) Scholten

feature-img

Advocaat Gerard Scholten schreef een reeks blogs over de Spoedwet ‘Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten’. Via Nieuws ziet u alle blogs.

Op dinsdagavond 21 april 2020 is de Spoedwet in de Eerste Kamer aangenomen. Het is nu wachten op publicatie in het Staatsblad, waarna de wet met terugwerkende kracht tot en met 1 april 2020 in werking zal treden.

Wat opvalt is dat de fracties in de Tweede en Eerste Kamer weinig (relevante) vragen hebben gesteld aan de regering. In grote lijnen waren alle partijen het wel eens over de noodzaak om deze spoedwet snel door het parlement te loodsen. Dat is echter wel ten koste gegaan van de zorgvuldigheid. De meeste partijen hebben benadrukt dat het zowel voor verhuurders als voor huurders in de basis een goede zaak is dat de spoedwet er komt. Verhuurders hebben de mogelijkheid om tijdelijk te verlengen, waardoor zij niet aanlopen tegen een verlenging (niet deugdelijke aanzegging) voor onbepaalde tijd met huurbescherming voor de huurder. Huurders worden in de coronacrisis niet geconfronteerd met een extra zorg, te weten het zoeken naar andere woonruimte, omdat de tijdelijke huurovereenkomst eindigt.

 

author

Gerard (G.J.) Scholten

Gerard is de specialist op het gebied van huurrecht en levert maatwerk aan gemeentelijke overheden en particulieren op het gebied van bestuursrecht, waaronder omgevingsrecht. Gerard heeft onder meer de buitengerechtelijke ontbinding van huurovereenkomsten na gemeentelijke sluiting vanwege drugsoverlast op de kaart ...
Delen

overig nieuws_