30 september 2015

Schimmel niet altijd uw schuld

author

Marcel (M.P.H.) van Wezel

Is er schimmel in een huurwoning? Meestal wordt de verhuurder dan aansprakelijk gesteld. Maar niet altijd! In Den Bosch liep het onlangs anders. En daar kunt u als verhuurder lessen uit trekken.

Rechters zien vocht en schimmel in huurwoningen doorgaans als een gebrek waarvoor de verhuurder verantwoordelijk is. Díé moet dit gebrek dan ook compenseren, bijvoorbeeld in de vorm van een huurprijsvermindering en/of schadevergoeding. Precies dat oordeel velde de rechter onlangs in een zaak tussen een huurder en een woningcorporatie in Den Bosch.

 

In hoger beroep gaan

De woningcorporatie moest een schadevergoeding van bijna € 18.000 betalen, maar legde zich niet bij dit vonnis neer. Ze ging, met Tomlow advocaten aan haar zijde, in hoger beroep. Ja, was ons argument, een verhuurder is volgens de wet inderdaad aansprakelijk voor schade die zijn huurder lijdt als gevolg van gebreken aan de woning. Maar deze gebreken kunnen pas aan een verhuurder worden toegerekend, als de huurder hem er tijdig over heeft verteld. En dat was in dit geval niet gebeurd.

Gebrek keurig melden

Die mededeling stond lijnrecht tegenover het verhaal van de huurder. Deze had eerder in de procedure namelijk aangegeven dat het wél was gebeurd: zij had het gebrek keurig gemeld. Bovendien waren er medewerkers van de woningcorporatie langsgekomen en die hadden de vocht- en schimmelproblematiek ook geconstateerd. De woningcorporatie zou daardoor alle kans hebben gehad om de gebreken te verhelpen.

Proceskosten betalen

De rechter verzocht de huurder om te bewijzen dat zij de woningcorporatie inderdaad tijdig op de hoogte had gesteld. Na haar getuigen én die van de woningcorporatie te hebben gehoord, stelde de rechter de verhuurder in het gelijk. De klachten over de woning waren niet tijdig gemeld. De woningcorporatie hoefde dus geen schade te vergoeden en zou zelfs € 6000 kríjgen: de huurder moest de proceskosten van haar verhuurder vergoeden.

Drie lessen

Uit bovenstaande kunt u zeker drie lessen trekken:

  1. Als verhuurder doet u er goed aan elk contact met de huurder te documenteren. Ook de telefoongesprekken. In de onderhavige zaak werd veel waarde toegekend aan een logboek waarin de verhuurder alle contactmomenten had omschreven.
  2. Grijp tijdig in als er vocht en schimmel wordt gemeld. Zo voorkomt u (extra) schade. En bestudeer ook vooral de oorzaak. Ligt die in de woning of bijvoorbeeld in gebrekkige ventilatie of verwarming?
  3. Laat Tomlow eem (voor u negatief) vonnis beoordelen op kansen in een hogerberoepprocedure. Er is een aanzienlijke kans dat u dan alsnog in het gelijk wordt gesteld, net als de woningcorporatie in Den Bosch.
author

Marcel (M.P.H.) van Wezel

Marcel is een specialist op het gebied van huurrecht (woonruimte en bedrijfsruimte), vastgoedrecht en het verbintenissenrecht. Marcel is lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA) en treedt voornamelijk op voor professionele verhuurders, zoals woningcorporaties, particuliere verhuurders en gemeenten. ...
Delen

overig nieuws_