6 januari 2017

Bij prostitutie verliest de huurder

author

Marten (M.J.) Jeths

feature-img

Huurders in Nederland zijn weliswaar goed beschermd, maar ook deze bescherming heeft zijn grenzen. Zodra illegale praktijken, zoals prostitutie, aan het licht komen, is het vrijwel altijd mogelijk een huurcontract te beëindigen. Met of zonder ingrijpen van de burgemeester.

In de zomer van 2016 besloot de gemeente over te gaan tot sluiting van een woning nadat bleek dat er prostituees werkten. Gewapend met artikel 174/174a Gemeentewet, verstoring van de openbare orde, sloot de burgemeester het huis tijdelijk. Volgens de wet mag een verhuurder na een burgemeestersluiting zonder rechter overgaan tot ontbinding van het huurcontract. Wat de verhuurder in kwestie dan ook onmiddellijk deed. Maar daarmee was de kous nog niet af.

Ontruiming via rechtspraak

De huurovereenkomst was weliswaar ontbonden – maar de woning nog niet leeg. En de huurder weigerde de woning te ontruimen. Omdat ontbinding van een huurovereenkomst de verhuurder nog niet het recht geeft de woning te betreden en te ontruimen, zag hij zich genoodzaakt alsnog een kort geding te beginnen.

De huurder besloot de sluiting aan te vechten en probeerde de ontruiming te voorkomen. Zijn belangrijkste argument, ‘ik wist niets van de prostitutie af’, had echter geen enkele invloed op de uitspraak. Zelfs als de prostitutie niet toegerekend kan worden aan de huurder, kan de huurovereenkomst ontbonden worden. In dit geval kon de verhuurder bovendien een zó belastend dossier overleggen, dat de rechter de ontruiming al goedkeurde nog voor er uitsluitsel was over de aanvechting van de burgemeestersluiting.

Slecht huurderschap

Maar ook zonder burgemeestersluiting staat een verhuurder sterk als er sprake is van prostitutie. Dat bleek bij een uitspraak in een zaak die diende bij de kantonrechter van de Rechtbank Midden-Nederland. In een flat, op de achtste verdieping, werkten diverse dames. Aan de opsporingsambtenaren vertelden ze over hun werk en hun verblijf. Omwonenden klaagden over wildvreemde mannen die aanbelden om de centrale toegangsdeur open te krijgen – en over gebruikte condooms in de bosjes. Desondanks had de burgemeester de woning niet gesloten.

De verhuurder vorderde ontbinding van de huurovereenkomst bij de rechter op grond van slecht huurderschap. Hij voerde diverse redenen aan: de woning was geen hoofdverblijf van de huurder; de woning werd aan derden verhuurd; de constante stroom bezoekers veroorzaakte overlast; en de woning was aan de bestemming onttrokken. Op alle punten gaf de rechter hem gelijk. Met het verweer van de huurder, die zei nergens van op de hoogte te zijn, maakte de rechter korte metten. Prostitutie veroorzaakt overlast en daar was de huurder verantwoordelijk voor. Met of zonder tussenkomst van de burgemeester: prostitutie is op zichzelf reden genoeg om de huurovereenkomst te beëindigen.

author

Marten (M.J.) Jeths

De specialistische kennis van Marten bestrijkt het gehele spectrum van het huurrecht woon- en bedrijfsruimte, vastgoedrecht en het verbintenissenrecht. Marten adviseert woningcorporaties en particuliere woningeigenaren. Marten heeft een uitgebreide procespraktijk op het gebied van huurrecht en treedt veel op in ...
Delen

overig nieuws_