5 november 2014

Prostitutie in sociale huurwoning is einde huurcontract

author

Marten (M.J.) Jeths

Ook als er in een sociale huurwoning daadwerkelijk gewoond wordt, is het faciliteren van illegale prostitutie voor rechters in de meeste gevallen reden om een huurovereenkomst te beëindigen.

Sociale huurwoningen zijn bedoeld om in te wonen. Helaas komt het regelmatig voor dat deze woningen ook voor andere, illegale doelen gebruikt worden. Denk hierbij aan het produceren of verhandelen van drugs, het gebruik van de woning als hotel of bordeel of de opslag van wapens of explosieve stoffen. Het is inmiddels wel duidelijk dat oneigenlijk gebruik kan worden bestreden met beëindiging van de huurovereenkomst.

Maar wat als er in een woning weliswaar gewoond wordt, maar deze (ook) wordt gebruikt ten behoeve van prostitutie, waarvoor -vanzelfsprekend- geen vergunning is verleend door de gemeente?

Kinderkamer als tijdelijke peeskamer

Onlangs werd ik benaderd door een woningcorporatie die de volgende situatie aantrof.

Een controleteam van de politie doet onderzoek naar illegale prostitutie in woningen, en stuit -via de website sexjobs.nl- op een advertentie waarin seksuele diensten worden aangeboden. Nadat er met de adverteerder contact wordt opgenomen, blijkt het te gaan om prostitutie vanuit een huurwoning van de woningcorporatie. De mannelijke huurder wordt in de woonkamer aangetroffen, terwijl er zich in de slaapkamer twee schaars geklede dames bevinden met de Poolse nationaliteit. Beide dames verklaren daar sinds twee tot drie dagen werkzaam te zijn en klanten te ontvangen. De slaapkamer is verder ingericht als kinderslaapkamer: er staat o.a. een stapelbed in.

De gemeente constateert dat er sprake is van overtreding van de Algemene Plaatselijke Verordening (exploiteren van een seksinrichting zonder vergunning) en legt een last onder dwangsom op. De huurder dient de overtreding te staken.

De huurder stelt zich tegenover de verhuurder op het standpunt dat hij eens per twee weken zijn kinderen in de woning ontvangt, deze blijven dan bij hem slapen. Het gebruik van de slaapkamer door de beide dames was eenmalig en de huurder zag daar geen kwaad in.

Eenmalige overtreding, toch ontbinding huurovereenkomst

Er was aantoonbaar sprake van een eenmalige overtreding. De huurder had niet aantoonbaar winst beoogd of gemaakt met het ter beschikking stellen van een kamer aan de twee Poolse dames. De huurder gebruikte de woning voor het overige overeenkomstig de bestemming als woning en had er belang bij om de woning te blijven huren, mede in het belang van de omgang met zijn kinderen.

Toch was de rechtbank van mening dat er sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. De woning is immers deels en tijdelijk gebruikt voor een andere bestemming dan wonen. Die andere bestemming was bovendien voldoende ernstig om de gevorderde ontbinding van de huurovereenkomst te kunnen dragen.

Bij de ontbinding van de huurovereenkomst hield de rechter rekening met het feit dat illegale prostitutie nauw samenhangt met andere verboden activiteiten zoals vrouwen- en mensenhandel. Niet voor niets mag prostitutie enkel worden uitgeoefend indien daarvoor de juiste vergunningen aanwezig zijn. De rechter komt tot het oordeel dat de verhuurder niet behoeft te tolereren dat er in de door haar verhuurde woningen illegale prostitutie plaatsvindt en wijst de vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning dan ook toe.

Vergelijkbare uitspraken

In het recente verleden zijn eerder uitspraken gedaan over prostitutie in huurwoningen (bijvoorbeeld rechtbank Rotterdam 24 februari 2012 (afwijzing), rechtbank Arnhem 11 juni 2012 (toewijzing) en rechtbank Midden-Nederland locatie Utrecht 29 januari 2014 (toewijzing, niet gepubliceerd). Uit deze voorbeelden blijkt dat in de twee meest recente gevallen de huurovereenkomst ontbonden is. Hoewel er dus wisselend blijkt te worden gedacht over de aanpak van prostitutie vanuit een sociale huurwoning, volgt uit de twee meest recente uitspraken over dit onderwerp, dat prostitutie in beginsel de ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt.

author

Marten (M.J.) Jeths

De specialistische kennis van Marten bestrijkt het gehele spectrum van het huurrecht woon- en bedrijfsruimte, vastgoedrecht en het verbintenissenrecht. Marten adviseert woningcorporaties en particuliere woningeigenaren. Marten heeft een uitgebreide procespraktijk op het gebied van huurrecht en treedt veel op in ...
Delen

overig nieuws_