11 april 2016

Praktisch handboek aanpak woonoverlast

author

Marcel (M.P.H.) van Wezel

feature-img

Via onze website (modelcontracten) en de website CorporatieNL is sinds kort het Praktisch handboek aanpak woonoverlast te verkrijgen. Dit handboek is een praktische handleiding voor medewerkers van woningcorporaties en andere verhuurders bij de aanpak van woonoverlast.

Het handboek is samengesteld door Tomlow Advocaten en wordt in samenwerking met CorporatieNL verder verspreid. Het handboek is onderdeel van de training Overlastbestrijding en Woonfraude van CorporatieNL, welke training regelmatig door ons wordt gegeven aan verschillende medewerkers van woningcorporaties in heel Nederland.

In het handboek worden de zes fases die een traject van woonoverlast kent besproken en wordt stilgestaan bij de diverse mogelijkheden van de verhuurder. De zes fases zijn:

  1. melding en registratie van overlastklachten;
  2. onderzoek naar de klachten;
  3. het in kaart brengen van de verplichtingen van de huurder/beklaagde;
  4. communicatie met klagers, beklaagde en derden;
  5. het nemen van (rechts)maatregelen;
  6. na de Procedure.

Ook wordt in het handboek ingegaan op de aandachtspunten en valkuilen van woonoverlast. Een aandachtspunt waarop wordt ingegaan is de gedragsaanwijzing. Een valkuil waarop wordt ingegaan is dat door verhuurders verzuimd wordt om op een bepaald moment in het traject de keuze maken tussen het treffen van rechtsmaatregelen (als de klachten ernstig genoeg zijn) en sluiting van het dossier (als de klachten niet ernstig genoeg zijn).

Als bijlagen zijn in het handboek zeer nuttige voorbeeldbrieven en voorbeeldformulieren opgenomen.

author

Marcel (M.P.H.) van Wezel

Marcel is een specialist op het gebied van huurrecht (woonruimte en bedrijfsruimte), vastgoedrecht en het verbintenissenrecht. Marcel is lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA) en treedt voornamelijk op voor professionele verhuurders, zoals woningcorporaties, particuliere verhuurders en gemeenten. ...
Delen

overig nieuws_