14 april 2016

De politie breekt uw deur open! Wie betaalt?

author

Marcel (M.P.H.) van Wezel

feature-img

Elke corporatie heeft er helaas wel eens mee te maken: politieagenten die de deur van een huurwoning forceren. Meestal doen ze dat om een verdachte aan te houden. Noodzakelijk, maar wie betaalt de schade? De staat? De huurder? Of uzelf?

Wanneer de huurder betaalt

Schade aan de voordeur valt onder ‘schade aan de buitenzijde van de woning’. Als u die op de huurder wilt verhalen, moet u als verhuurder kunnen bewijzen dat hij voor de schade aansprakelijk is. (Dat is anders bij schade aan de binnenzijde van de woning; in dat geval is een bewijsvermoeden al genoeg.)

Er zijn in het verleden verschillende uitspraken gewezen over de aansprakelijkheid van de huurder. De centrale vraag was altijd: is de huurder iets te verwijten in verband met de inval? Bleken de verdenkingen tegen de huurder bijvoorbeeld achteraf juist? Of weigerde hij open te doen, zodat de politie de deur wel móést forceren? Als dat zo is, zal de huurder doorgaans aansprakelijk worden gehouden voor de schade.

Hoe u deze schade kunt verhalen? Door hem per brief aansprakelijk te stellen en te sommeren de kosten te betalen. Doet de huurder dat niet, dan kunt u er voor kiezen om een juridische procedure te starten. Dit is echter wel een relatief kostbare gelegenheid en het is maar de vraag of de huurder het geld zal (kunnen) betalen, ook al stelt de rechter uiteindelijk dat hij dat moet doen. Daarom is het wellicht beter om de schade elders te verhalen, zoals bij de Staat.

Wanneer de staat betaalt

In principe moet de Staat de schade betalen die door een politieoptreden veroorzaakt is. Zo’n optreden valt namelijk buiten het zogeheten ‘normale maatschappelijke risico’ van de verhuurder. Er zijn wel uitzonderingen op deze regel. Zo moet u als verhuurder niet zelf een verdachte zijn in de zaak waarvoor de politie de woning beschadigde. Ook moet het niet uw eigen schuld zijn dat de politie die schade toebracht.

Van  eigen schuld kan verrassend snel sprake zijn. Uit de wet volgt immers dat de gedragingen van uw huurder aan u als verhuurder kunnen worden toegerekend. De eigen schuld van de huurder wordt in zo’n geval dus úw eigen schuld. In veel uitspraken oordeelt de rechter dat de verhuurder inderdaad schuld heeft aan het gedrag van de huurder – en dat de Staat dus niet hoeft te betalen. Maar soms oordeelt de rechter ook anders!

In een recent arrest stelde het Gerechtshof Den Haag dat de verhuurder niet mocht opdraaien voor het gedrag van zijn huurder. Dat betekende dat de Staat uiteindelijk voor de schade moest opdraaien. Sterker nog, uit het arrest viel op te maken dat de Staat eigenlijk altijd de schade op zich moet nemen als het de verhuurder niet kan worden verweten dat hij een ‘(potentieel) verdachte huurder’ koos.

Goed nieuws dus, voor u als verhuurder. Als de politie uw woning schade toebrengt, kunt u voor de schadevergoeding aankloppen bij de Staat!

Hoe doet u dat? Door een brief te schrijven aan de Officier van Justitie, waarin u de Nederlandse Staat aansprakelijk stelt voor de kosten (die u uiteraard al heeft laten begroten en waarvan u de offerte bijvoegt). En onder verwijzing naar bovengenoemd arrest van het Gerechtshof Den Haag.

Heeft u vragen over huurrecht, bijvoorbeeld over schade aan huurwoningen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

author

Marcel (M.P.H.) van Wezel

Marcel is een specialist op het gebied van huurrecht (woonruimte en bedrijfsruimte), vastgoedrecht en het verbintenissenrecht. Marcel is lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA) en treedt voornamelijk op voor professionele verhuurders, zoals woningcorporaties, particuliere verhuurders en gemeenten. ...
Delen

overig nieuws_