2 september 2019

Overlastgevende boom buren: kappen en snoeien

author

Dario (D.) Pranjic

feature-img

Woningcorporatie Ymere ontvangt van verschillende huurders klachten over de bomen van één van haar huurders, die sinds 1992 in een woning van Ymere woont. In de voortuin staat een boom van 13 meter hoog en in de achtertuin een boom van 20 meter hoog. Beide bomen stonden daar al voor het begin van de huurovereenkomst. Ymere vordert het kappen van de boom in de voortuin en het snoeien van de boom in de achtertuin. Hierover gaat een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Holland.

Boom voortuin

De rechter bepaalt dat er een descente moet plaatsvinden zodat hij de situatie kan beoordelen. Een descente is een zitting op locatie – in dit geval bij het gehuurde en de bomen. De rechter constateert dat de boom in de voortuin moet worden gekapt. De wortelzetting van de boom vormt een reëel gevaar voor de fundering van de voorgevel van de woning. De huurder is verplicht om mee te werken aan deze dringende werkzaamheden.

Boom achtertuin

De rechter oordeelt dat de boom in de achtertuin moet worden gesnoeid. Ymere mag hiervoor een professionele partij inschakelen die de werkzaamheden uitvoert. Er mogen geen takken meer in de tuin van de buren hangen en/of in de steeg aan de achterzijde van de tuin. Huurder moet meewerken aan deze werkzaamheden. Ook wordt huurder veroordeeld om, zolang de huurovereenkomst duurt, de boom in de achtertuin te onderhouden en te snoeien.

Kosten werkzaamheden

Op grond van de wet en het ‘Besluit kleine herstellingen’ komt het onderhoud van een tuin voor rekening van de huurder. De kantonrechter overweegt dat de kosten van de verwijdering van de boom in de voortuin echter voor rekening van Ymere komen. De boom stond er immers al voordat de huurder in de woning ging wonen. Daarbij blijkt niet dat de wortelzetting op deze wijze plaatsvindt doordat huurder onvoldoende onderhoud pleegt.

De kosten voor het snoeien van de boom in de achtertuin komen volgens de kantonrechter eveneens voor rekening van Ymere. Hij verwijst naar zijn eerdere argument dat de boom er stond voor het aangaan van de huurovereenkomst. Op dit punt ben ik het niet eens met de kantonrechter. De huurder is verplicht om de tuin – met daarin de bomen – te onderhouden. Hij woont daar inmiddels al bijna 30 jaar. Door onvoldoende onderhoud te plegen is de boom zo groot geworden en hangen de takken over de erfgrenzen heen in de tuinen van de buren. Ymere en de omwonenden hebben de huurder hierop herhaaldelijk aangesproken. Als de huurder aan zijn onderhoudsverplichting zou hebben voldaan, dan zouden er geen klachten zijn en zou Ymere niet in een gerechtelijke procedure het snoeien hoeven te vorderen. Ik ben dan ook van mening dat de kosten voor de huurder moeten komen.

Het verhaal vertelt overigens niet waarom de klagende buren niet zelf de in hun tuin overhangende takken hebben gesnoeid. Deze bevoegdheid op grond van het burenrecht volgt uit de wet.

Contact

Ontvangt u als verhuurder klachten over bomen in de tuin van uw huurder(s) en wilt de mogelijkheden bespreken met een advocaat? Neem contact op via 030 – 252 1802.

author

Dario (D.) Pranjic

Dario is sinds 2014 advocaat en specialist op het gebied van het vastgoedrecht in brede zin, waaronder huurrecht, bouwrecht en verbintenissenrecht. Hij heeft gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg met bouwrecht als afstudeerrichting. Gedurende zijn studie heeft Dario bij een rechtswinkel gewerkt waar hij ...
Delen

overig nieuws_