15 december 2015

Onderverhuren via Airbnb: mag dat?

Voor de woningcorporatie is het klip en klaar. De huurster die een deel van haar huis onderverhuurde via Airbnb ging hiermee zó de fout in dat ze de woning uit moet. Ontbinden die huurovereenkomst. Maar wat zegt de rechter? En wat valt van deze uitspraak te leren?

De zaak

De huurster woont al 21 jaar in een woning van de Rotterdamse corporatie. In de huurovereenkomst is opgenomen dat het niet is toegestaan de woning geheel of gedeeltelijk onder te verhuren. In oktober 2014 ontdekt de corporatie dat de huurster dit wél doet: ze verhuurt in elk geval een deel van haar huis onder via Airbnb, voor 69 euro per nacht.

De corporatie wijst haar erop dat dit niet mag, maar kan niet vaststellen of ze er vervolgens echt mee stopt. Wel duidelijk is dat de huurster een dag na de reprimande het huis van de Airbnb-site afhaalt. Uit recensies valt op te maken dat zij de woning tot dan toe 42 keer heeft onderverhuurd. Of zij haar huis toen heeft verlaten, kan de corporatie niet achterhalen.

Het oordeel

De kantonrechter oordeelt dat de huurster inderdaad tekortgeschoten is in de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst. Maar dat rechtvaardigt nog geen ontbinding van die overeenkomst. Daarbij houdt de rechter rekening met het feit dat ze al lang in het huis woont. En dat de ontbinding van het contract ernstige gevolgen voor haar zou hebben.

De rechter merkt bovendien op dat Airbnb een betrekkelijk nieuw fenomeen is, en dat het maar de vraag is of de huurster doorhad dat het verbod op onderhuur ook op déze vorm van onderhuur betrekking had. Ze zou heel goed gedacht kunnen hebben dat die bepaling alleen gold voor het lang onderverhuren van de hele woning.

De les

De rechter vindt het het belangrijk dat de corporatie heeft verzuimd om via haar website of op een andere manier aan huurders te laten blijken dat ook onderverhuur via Airbnb niet is toegestaan. De kantonrechter geeft daarbij zelf aan welke lering u als corporatie uit deze zaak kunt trekken: ‘De kantonrechter wil niet onvermeld laten dat naarmate in de publieke berichtgeving duidelijker wordt dat sociale verhuurders deze wijze van onderverhuur via Airbnb of vergelijkbare sites niet aanvaarden en dat zij bij inbreuk ontbinding van de huurovereenkomst nastreven, of indien zij huurders daarover hebben geïnformeerd, de waardering van de aard of omvang van de inbreuk anders kan uitpakken.’

Wilt u als verhuurder dus niet dat uw woning via Airbnb (of op andere manieren) aan toeristen wordt verhuurd? Laat dat dan aan uw huurders blijken via uw website, mailings en nieuwsbrieven!

Delen

overig nieuws_