2 april 2020

Nieuwe Omgevingswet niet in werking per 1 januari 2021

author

Dario (D.) Pranjic

feature-img

Per 1 januari 2021 zou (eindelijk) de nieuwe Omgevingswet in werking treden. Het doel is het vereenvoudigen van de regels van ruimtelijke projecten, waaronder bijvoorbeeld voor de bouw. De overheid maakte op haar website een duidelijk overzicht :

Van  Naar 
 26 wetten  1 wet
 60 Algemene Maatregelen van Bestuur  4 Algemene Maatregelen van Bestuur
 75 ministeriële regelingen  1 Omgevingsregeling

Voor de inwerkingtreding van deze wet moet er een hoop werk worden verzet door o.a. de centrale overheid (Rijk), decentrale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) en ICT-aanbieders. Minister S. Van Veldhoven-Van der Meer zou uiterlijk op 1 juli 2020 het ontwerp van het inwerkingstredingsbesluit aan de Eerste en Tweede Kamer voorleggen. Vanwege de Coronamaatregelen gaat zij dat echter niet meer redden, zo geeft zij aan in haar brief van 1 april 2020.

Over de datum voor de inwerkingtreding per 1 januari 2021, houdt de Minister in de brief eerst een slag om de arm: “[ik] zie op dit moment de haalbaarheid van 1 januari 2021 in het geding komen” en “dat ik nu een duidelijk signaal wil geven om niet vast te houden aan de voorgenomen invoeringsdatum”. Maar de Minister sluit haar brief af met: “In deze brief heb ik aangegeven dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet op een later tijdstip dan 1 januari 2021 zal gaan plaatsvinden.

Wat de nieuwe datum dan wel wordt, zal moeten blijken na overleg met de bestuurlijke partners.

We houden u op de hoogte.

author

Dario (D.) Pranjic

Dario is sinds 2014 advocaat en specialist op het gebied van het vastgoedrecht in brede zin, waaronder huurrecht, bouwrecht en verbintenissenrecht. Hij heeft gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg met bouwrecht als afstudeerrichting. Gedurende zijn studie heeft Dario bij een rechtswinkel gewerkt waar hij ...
Delen

overig nieuws_