9 november 2016

Monster van Leersum moet een dwangsom van € 300.000,- betalen!

author

Frank (F.J.) Ringnalda

feature-img

Op 25 oktober 2016 is een kort geding gevoerd over de dwangsommen die zijn verbeurd door ‘Het Monster van Leersum’. Lees voor de achtergrond de berichten onder nieuwsbericht 1 en nieuwsbericht 2.

In eerdere vonnissen was Het Monster van Leersum veroordeeld om niet meer op het perceel van zijn buren te komen. Deed hij dat toch, dan moest hij een dwangsom van € 300.000,- betalen. De dwangsom was zo hoog, omdat hij een eerder verbod al eerder aan zijn laars lapte.

Het ging al snel weer mis. Het Monster van Leersum werd tenminste drie keer op infraroodcamera vastgelegd op het perceel van zijn buren. De buren gingen daarom over tot executie en incasso van de dwangsommen en hebben beslag gelegd op de woning van ‘Het Monster’. Het Monster van Leersum verweerde zich tegen die beslaglegging en vorderde dat de beslagen werden opgeheven. Hij stelde zich op het standpunt dat hij in twee van drie geconstateerde overtredingen niet degene was die op het perceel van de buren was. Een derde keer zou hij zijn hond aan het zoeken zijn geweest. Die zou zijn ontsnapt.

De voorzieningenrechter maakt er korte metten mee in zijn vonnis. Ten eerste stelde de voorzieningenrechter dat hij ervoor had moeten zorgen dat zijn hond niet zou ontsnappen. Met in het achterhoofd de eerdere veroordelingen, had hij daar beter op moeten toezien. Met betrekking tot de andere twee overtredingen concludeerde de voorzieningenrechter, dat het aan de hand van de videobeelden, proces-verbalen uit strafrechtelijke zaken en verklaringen van politieambtenaren vast stond dat Het Monster van Leersum zich in strijd met de eerdere verboden op het terrein had begeven van zijn buren.

De conclusie is daarmee dat de beslagen terecht zijn gelegd, er is geen reden tot opheffing en ook niet voor matiging (gelet op de achtergrond van zowel de verboden als de overtredingen daarvan). De vorderingen daartoe van Het Monster van Leersum zijn dan ook afgewezen. Een mooie overwinning.

Uit dit vonnis blijkt dat het niet altijd eenvoudig is om overlast tussen eigenaren onderling effectief aan te pakken, maar met een juiste strategie en een stevige aanpak is het absoluut mogelijk om maatregelen te nemen.

Het vonnis is hier te lezen. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Tomlow Advocaten.

author

Frank (F.J.) Ringnalda

Frank is specialist op het gebied van huurrecht (woonruimte en bedrijfsruimte) en vastgoedrecht in brede zin. Hij treedt veel op voor professionele verhuurders, zoals woningcorporaties en beleggers. Frank heeft vijf jaren bij een groot advocatenkantoor in Amsterdam gewerkt op het gebied van vastgoed. Door zijn ...
Delen

overig nieuws_