22 mei 2020

Minister kondigt verlenging aan van de spoedwet

author

Gerard (G.J.) Scholten

feature-img

Advocaat Gerard Scholten schreef een reeks blogs over de Spoedwet ‘Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten’. Via Nieuws ziet u alle blogs.

Inleiding

Op 25 april jl. is de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten in werking getreden, met terugwerkende kracht tot 1 april 2020. Deze spoedwet geldt aanvankelijk tot 1 september 2020. Op grond van deze spoedwet kunnen tijdelijke huurovereenkomsten die eindigen na 31 maart 2020 en vóór 1 juli 2020 tijdelijk worden verlengd. Daarmee wordt voorkomen dat deze huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd moeten worden voortgezet, zoals de wet eigenlijk voorschrijft. Deze spoedwet wil aan verhuurders en huurders flexibele mogelijkheden bieden.

Mogelijkheid om te verlengen

In de spoedwet is een eenmalige mogelijkheid opgenomen voor de minister om de wet op een eenvoudige manier te verlengen. Of en hoe van deze mogelijkheid gebruik gemaakt zou gaan worden was afhankelijk gesteld van de ontwikkelingen in de coronacrisis. De minister kon kiezen tussen een verlenging tot 1 oktober, 1 november of 1 december 2020.

Brief aan het Parlement: verlenging tot 1 november 2020

In een brief aan de Kamer heeft minister Ollogren op 20 mei 2020 laten weten dat zij een verlenging van de spoedwet voorbereidt met 2 maanden. In de routekaart van de regering zullen de laatste versoepelingen in verband met de coronamaatregelen per 1 september 2020 ingaan. De huidige einddatum van de spoedwet valt met die datum samen. Echter, tijdelijke huurcontracten die aflopen in juli en augustus 2020 kunnen op dit moment niet tijdelijk worden verlengd op grond van de spoedwet. Om ook die verhuurders en huurders de mogelijkheid te bieden om de tijdelijke huurovereenkomst tijdelijk te verlengen, wordt de wet met 2 maanden verlengd tot 1 november 2020. Dan kunnen ook de contracten die eindigen tussen 30 juni en 1 september 2020 tijdelijk worden verlengd, aldus de minister. Die verlenging kan met 1, 2, of 3 maanden plaatsvinden maar niet langer dan tot uiterlijk 1 november 2020 (de nieuwe einddatum van de spoedwet).

author

Gerard (G.J.) Scholten

Gerard is de specialist op het gebied van huurrecht en levert maatwerk aan gemeentelijke overheden en particulieren op het gebied van bestuursrecht, waaronder omgevingsrecht. Gerard heeft onder meer de buitengerechtelijke ontbinding van huurovereenkomsten na gemeentelijke sluiting vanwege drugsoverlast op de kaart ...
Delen

overig nieuws_