27 mei 2016

Makelaars opgelet!

author

Peter (P.J.) Gijsbertsen

feature-img

Op makelaars rust een grote verantwoordelijkheid. Ontstaat er schade doordat zij hun werk niet naar behoren doen? Dan kunnen zij aansprakelijk worden gehouden voor die schade. Dat bleek onlangs weer uit twee gerechtelijke uitspraken.

Uitspraak 1: ‘Verkeerde vermelding woonoppervlak’

In Gelderland berekende een (NVM)makelaar het woonoppervlak van een huis zonder daarbij de NVM-meetinstructie in acht te nemen. Op Funda en in de verkoopbrochure vermeldde hij daardoor te grote afmetingen. Toen de koper ontdekte dat zijn nieuwe huis in werkelijkheid een kleiner woonoppervlakte had dan het informatiemateriaal aangaf, stapte hij naar de rechter.
Die oordeelde dat de koper inderdaad schade had geleden.

Het verschil tussen het daadwerkelijke woonoppervlakte en de meting van de makelaar bedroeg 26 m2. De rechtbank schatte de financiële schade aan de hand van een gemiddelde m2-prijs op totaal € 32.846,67. Daarbij speelde mee dat het woonoppervlak voor de koper een belangrijke reden was om het huis te kopen. Dat bleek onder meer uit de zoekcriteria die hij gebruikt had op Funda en uit het feit dat hij alleen huizen had bezichtigd waarvan het woonoppervlak minimaal 150m2 was.

Wie was aansprakelijk voor deze schade? De makelaar, oordeelde de rechter. Die had namelijk in strijd gehandeld met een NVM-regel en had dus niet opgetreden als een ‘redelijk bekwaam en redelijk handelend NVM-makelaar’. Dat optreden was volgens de rechter onzorgvuldig en onrechtmatig jegens de koper. Zonder de onzorgvuldige aanpak van de makelaar had de koper de woning niet gevonden. En zelfs als hij het huis wél had gevonden, dan was hij niet tot aankoop overgegaan.

Uitspraak 2: ‘Geen screening huurder’

In Utrecht bemiddelde een gerenommeerde Utrechtse bedrijfsmakelaar bij de verhuur van een bedrijfsruimte in Nieuwegein. Binnen een maand na aanvang van de huur bleek dat op de eerste verdieping van de bedrijfsruimte een grote, bedrijfsmatig ingerichte hennepplantage werd geëxploiteerd. De huurovereenkomst werd ontbonden en de hennepplantage ontmanteld. Het leed was echter al geschied. Na ontruiming bleek dat de plantage een geweldige ravage had gemaakt van de bedrijfsruimte.

De verhuurder stelde de makelaar aansprakelijk voor de schade. Ook in deze zaak oordeelde de rechtbank dat de makelaar was tekortgeschoten in zijn zorgplicht: hij had de huurder niet vooraf gescreend.

Wat is de les?

Makelaars moeten zorgvuldig te werk gaan in het adviseren van hun opdrachtgevers en het benaderen van potentiële kopers/huurders. Doen zij dit niet, dan kan dat leiden tot een tuchtrechtelijke procedure en tot aansprakelijkheid voor de schade waartoe hun onzorgvuldigheid geleid heeft.

Wilt u meer weten over het NVM-tuchtrecht of de civielrechtelijke aansprakelijkheid van makelaars? Neem dan contact op met Peter Gijsbertsen.

author

Peter (P.J.) Gijsbertsen

Peter is advocaat sinds 2003 en heeft zich gespecialiseerd in het vastgoedrecht. Hij houdt zich bezig met het adviseren en procederen over de aan- en verkoop van onroerend goed. Ook heeft Peter zich toegelegd op het bouwrecht. Hij heeft de specialisatieopleiding privaatrechtelijk bouwrecht gedaan bij het ...
Delen

overig nieuws_