7 december 2017

Leergang “de kunst van het renoveren”

feature-img

Renoveren met aandacht voor huurders

Hoe ga jij om met bewoners tijdens renovatie, groot onderhoud of sloop. En hoe zorg je ervoor dat je alles goed hebt geregeld.

Jij wilt de sociale kant van renovatie zonder grote risico’s laten verlopen. Dit kan door goed (samen) te werken met huurders en heldere afspraken te maken. Tijdens deze leergang leer je wat er bij herontwikkeling praktisch en juridisch komt kijken. We zorgen voor herkenbare en duidelijke handvatten om het sociale en juridische kader stevig neer te zetten. Hiermee zorg jij voor een helder en logisch plan voor bewoners en richting de aannemer. En wordt het risico op ontevreden huurders, schade en onnodige verhuiskostenvergoedingen verminderd.

Met goed verwachtingsmanagement en duidelijke afspraken kom je verder

We koppelen de theorie aan de praktijk, aan de hand van jouw en onze voorbeelden. Wat je leert, kan je direct inzetten. De leergang is daarmee interessant voor zowel de startende als de gevorderde bewonersbegeleiders, adviseurs en (sociaal) projectleiders.

Participatie en begeleiding bij renovatie is een expertise. De ervaring leert dat zes dagdelen nodig zijn voor een goede basis. De leergang start in februari en eindigt in mei 2018. De volgende onderwerpen komen voorbij:

  • Een redelijk voorstel (en het sociaal plan); wat moet erin en wat mag erin, risico’s verminderen
  • Verhuiskostenvergoeding; wanneer wel en wanneer niet
  • De klant in beeld en hoe speel je op de klant in
  • De dynamiek van samenwerken in een team
  • Fasering, wat heb je in welke fase van het ontwikkelproces nodig voor participatie
  • Stakeholders en bewonerscommissies: nut en noodzaak, rechten en plichten
  • Logeerwoningen, hoe regel je dat op een goede manier
  • De uitvoering; dichte deuren…
  • Maatwerk vragen van de deelnemers: wat leeft bij jou?

Aantal deelnemers
Minimaal 8 en maximaal 20.

Locatie
Utrecht, goed bereikbaar met het openbaar vervoer en met de auto (gratis parkeren).

Dagen
20 februari (middag), 20 maart (hele dag), 17 april (middag) en 15 mei (hele dag).

Kosten
€ 1750,—-excl. BTW, inclusief een afsluitende borrel op 15 mei.

Trainers
Frank Ringnalda (Tomlow Advocaten) en Gerrina Schipper (ervaren sociaal projectleider bij een landelijke woningcorporatie).

Aanmelden
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar brotherton@tomlow-advocaten.nl

Delen

overig nieuws_