30 november 2021

Leergang “de kunst van het renoveren”

Renoveren met aandacht voor huurders

Hoe ga jij om met bewoners tijdens renovatie, groot onderhoud of sloop. En hoe zorg je ervoor dat je alles goed hebt geregeld.

Jij wilt de sociale kant van renovatie zonder grote risico’s laten verlopen. Dit kan door goed (samen) te werken met huurders en heldere afspraken te maken. Tijdens deze leergang leer je wat er bij herontwikkeling praktisch en juridisch komt kijken. We zorgen voor herkenbare en duidelijke handvatten om het sociale en juridische kader stevig neer te zetten. Hiermee zorg jij voor een helder en logisch plan voor bewoners en richting de aannemer. En wordt het risico op ontevreden huurders, schade en onnodige verhuiskostenvergoedingen verminderd.

Met goed verwachtingsmanagement en duidelijke afspraken kom je verder

We koppelen de theorie aan de praktijk, aan de hand van jouw en onze voorbeelden. Wat je leert, kan je direct inzetten. De leergang is daarmee interessant voor zowel de startende als de gevorderde bewonersbegeleiders, adviseurs en (sociaal) projectleiders.

Participatie en begeleiding bij renovatie is een expertise. De ervaring leert dat zes dagdelen nodig zijn voor een goede basis. De leergang start in februari en eindigt in mei 2022. De volgende onderwerpen komen voorbij:

  • Een redelijk voorstel (en het sociaal plan); wat moet erin en wat mag erin, risico’s verminderen
  • Verhuiskostenvergoeding; wanneer wel en wanneer niet
  • De klant in beeld en hoe speel je op de klant in
  • De dynamiek van samenwerken in een team
  • Fasering, wat heb je in welke fase van het ontwikkelproces nodig voor participatie
  • Stakeholders en bewonerscommissies: nut en noodzaak, rechten en plichten
  • Logeerwoningen, hoe regel je dat op een goede manier
  • De uitvoering; dichte deuren….
  • Maatwerk vragen van de deelnemers: wat leeft bij jou?

Aantal deelnemers: 
minimaal 8 en maximaal circa 25

Locatie: 
In de buurt van Utrecht. Bereikbaar met openbaar vervoer en met de auto (gratis parkeren).

Dagen:
dinsdag 22 februari (ochtend), dinsdag 15 maart (hele dag), dinsdag 12 april (ochtend) en dinsdag 17 mei (hele dag)

Kosten: 
€ 1.750,= excl. BTW, inclusief lunch op de hele dagen en een afsluitende borrel

Trainers: 
Frank Ringnalda (advocaat-partner, Tomlow Advocaten) en Gerrina Schipper (ervaren sociaal projectleider bij een landelijke woningcorporatie)

Aanmelden of vragen:
Stuur een e-mail naar info@tomlow-advocaten.nl of neem telefonisch contact op via telefoonnummer 030-2521802.

Corona:
Het programma is uiteraard onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de eventueel op dat moment geldende maatregelen. De deelnemers die zich voor de leergang hebben opgegeven zullen tijdig van eventuele wijzigingen in het programma op de hoogte worden gesteld.

Delen

overig nieuws_