14 november 2014

Huurschuld van lege BV wel dégelijk inbaar

Verhuurders die bedrijfsruimte hebben verhuurd aan een bv die niet betaalt, denken meestal dat het persoonlijk aansprakelijk stellen van de bestuurder(s) van de bv geen zin heeft. Uit recente uitspraken blijkt echter dat zo’n poging lang niet altijd kansloos is.

Oninbaar vonnis

Nadat een bv door de rechter veroordeeld is om de huur te betalen, blijkt soms dat de bv daar geen geld voor heeft. Het blijkt dan een ‘lege’ bv te zijn zonder financiële middelen. Soms gaat het om een ondernemer die in de loop van het huurcontract de inkomsten van zijn onderneming bij een andere bv laat binnenkomen. In andere gevallen blijkt de bv al vanaf het begin van de huurovereenkomst een negatief eigen vermogen te hebben. Het voeren van een procedure tegen zo’n bv, levert dan een vonnis op dat je niet bij de bv kunt innen.

Alleen in uitzonderlijke gevallen

Kun je in zo’n geval de ondernemer (bestuurder) zelf aanspreken om de huur te betalen? Het aanspreken van een bestuurder wegens vorderingen op zijn bv is helaas niet zo makkelijk. De rechtsvorm van de bv is juist ontstaan om aansprakelijkheid van de bestuurders te beperken. De aansprakelijkheid van bestuurders voor schulden van de bv wordt dan ook alleen in uitzonderlijke gevallen door een rechter aangenomen. De Hoge Raad heeft in 2006 geoordeeld dat dit alleen kan als de bestuurder over het tekortschieten van de bv persoonlijk een voldoende ernstig verwijt te maken valt. Als verhuurder zul je dus het bewijs moeten aanleveren dat de bestuurder persoonlijk zo’n verwijt te maken valt.

Verwijtbaar handelen

Enige tijd geleden stond Tomlow Advocaten een verhuurder bij die bij het innen van de huur stuitte op een bv die de huur niet kon betalen. Wij hebben vervolgens de bestuurder van de hurende bv persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de huurschuld.

Nadat de rechtbank de vorderingen afgewezen had, hebben we uiteindelijk in hoger beroep gelijk gekregen. Het Gerechtshof vond – anders dan de Rechtbank – wél dat de bestuurder zodanig verwijtbaar had gehandeld dat hij zelf persoonlijk aansprakelijk was voor de huurschulden.

Doorslaggevend vond het Gerechtshof dat de bv van de bestuurder al bij het aangaan van de huurovereenkomst niet zelf in staat was om de huur te voldoen. De bestuurder/ ondernemer had al die jaren de huur vanuit privémiddelen betaald voor de door hem gedreven bv. Op het moment dat de bestuurder vervolgens de huur wilde beëindigen stopte hij eenvoudigweg met het voorschieten van de huur aan zijn bv. Omdat er in de bv geen middelen aanwezig waren, kon de verhuurder de huurschuld niet bij de bv innen.

Oninbare vordering was bewust gecreëerd

Het Gerechtshof oordeelde dat deze bestuurder – door te huren met een lege bv – een situatie gecreëerd had waarin hij op elk moment kon stoppen met huurbetalingen. Door vervolgens daadwerkelijk te stoppen met het uit privémiddelen betalen van de huur van de lege bv, liet hij bewust de verhuurder achter met een oninbare vordering. Het Gerechtshof oordeelde dan ook dat de bestuurder toegelaten of bewerkstelligd had dat zijn bv de contractuele verplichtingen niet na is gekomen. Dit handelen of nalaten werd door het Gerechtshof zodanig onzorgvuldig geacht, dat de bestuurder hiervan persoonlijk een voldoende ernstig verwijt te maken viel. De bestuurder was persoonlijk aansprakelijk voor de huurschulden van de bv en moest deze betalen aan de verhuurder.

Conclusie: persoonlijk aansprakelijk stellen is de moeite waard.

Als een bv de huur niet betaalt en ook niet kan betalen zijn er soms toch nog mogelijkheden door de bestuurder zelf aan te spreken. Het aansprakelijk stellen van een bestuurder van een bv is lastig en wordt vaak alleen daarom al achterwege gelaten. Recente uitspraken laten echter zien dat het soms toch de moeite waard kan zijn om de mogelijkheden hiervan te onderzoeken.

Delen

overig nieuws_