14 september 2021

Huurbescherming voor huurders op een vakantiepark?

author

Marcel (M.P.H.) van Wezel

Een huurder op een vakantiepark heeft meestal geen huurbescherming. Dit heeft te maken met het systeem van het Nederlandse huurrecht, waarin het object van de huur (de grond) wordt aangemerkt als een restcategorie. Bescherming bestaat alleen voor huur van woonruimte (een gebouwde woning) en voor winkel/horecaruimte. Voor overige, gebouwde bedrijfsruimte bestaat nog ontruimingsbescherming. Maar wanneer een ander object wordt verhuurd, zoals een fiets, een auto en dus ook een stuk grond, kent de wet aan de huurder geen enkele bescherming toe.

Dit betekent dat wanneer er tussen huurder en verhuurder een geschil ontstaat over bijvoorbeeld de beëindiging van de huur, de rechter uitsluitend naar de contractuele afspraken kijkt. En die zijn voor de huurder meestal niet gunstig, want wie stelt meestal de huurovereenkomst op? Juist, de verhuurder. En die heeft het meestal in de overeenkomst zo geregeld, dat de huurder geen bescherming geniet.

In veel gevallen leidt dat, helaas voor de huurder, tot een voor hem of haar ongewilde beëindiging van de huur van een staanplaats op het betreffende recreatiepark of een camping.

Recron voorwaarden

In sommige gevallen bieden de Recron-voorwaarden, die vaak van toepassing zijn verklaard op de huurovereenkomst, nog enige verlichting aan de huurder. Deze Recron-voorwaarden schrijven voor dat de huurder soms aanspraak kan maken op een andere plek op het park. En dat de verhuurder een bijdrage moet leveren in de verhuiskosten van de huurder.

Opzegging van niet verplaatsbare kampeermiddelen onder de Recron-voorwaarden

De Recron-voorwaarden bieden mogelijk ook bescherming tegen een opzegging van een huurovereenkomst waarop een niet verplaatsbaar kampeermiddel (een recreatiewoning) is geplaatst, wanneer de verhuurder tot herstructurering besluit. Over deze categorie huurovereenkomsten is in de Recron-voorwaarden geen bëeindigingsregeling bij herstructurering opgenomen. In een juridische procedure, waarin ik een grote groep huurders bijsta en die op dit moment loopt bij de kantonrechter in Middelburg, zal hierover waarschijnlijk een beslissing vallen, ergens in 2022.

Beëindiging huur bij permanente bewoning

De beëindiging van huur van grond op een vakantiepark kan voor de huurder grote gevolgen hebben. Niet alleen financieel (de huurder moet het chalet of de woning afbreken of verplaatsen, terwijl er vaak ook veel is betaald om dit op deze specifieke plek te mogen overnemen), maar ook kan dit betekenen dat de huurder de gehuurde woning kwijtraakt. Want in veel recreatiewoningen wordt ook gewoond, al dan niet permanent. Al dan niet met toestemming van de gemeente, en met of zonder dat daarover duidelijke afspraken bestaan.

Ook in deze gevallen zijn er voor de huurder soms nog mogelijkheden om zich tegen een huur beëindiging te verzetten.

In een aantal recente uitspraken, waarin ik de huurders bijstond, moest de kantonrechter in Utrecht beslissen over de huur van percelen grond op een park aan de Maarsseveense plassen. Op die percelen grond waren door de huurders chalets geplaatst, sommige huurders hadden hun chalet van de vorige huurder overgekocht. De nieuwe eigenaar van het park wilde de huur beëindigen, omdat de huurders niet wilden instemmen met een nieuwe huurovereenkomst (tegen een veel hogere huurprijs). De huurders woonden allemaal al erg lang in hun chalet en vast stond dat de toenmalige verhuurder dit altijd goed had gevonden. De gemeente had ondertussen het bestemmingsplan gewijzigd, waardoor het gedoogd wonen is omgezet in een permanente woonfunctie.

De kantonrechter oordeelde dat een eventuele verwijdering van het chalet tot aanzienlijke kosten leidt, en dat de beëindiging van de huurovereenkomst ook zal betekenen dat de huurders geen woonruimte meer hebben. Daar tegenover zijn de belangen van de verhuurder onvoldoende zwaarwegend; dit zijn voornamelijk financiële belangen, die ook nog eens niet goed zijn onderbouwd. Om die reden werden de vorderingen tot beëindiging van de huur, door de rechter afgewezen.

Conclusie

Een huurder op een vakantiepark heeft weliswaar geen huurbescherming, maar is niet altijd kansloos.

Meer weten over huur op een vakantiepark? Neem dan gerust vrijblijvend contact op.

 

 

 

 

author

Marcel (M.P.H.) van Wezel

Marcel is een specialist op het gebied van huurrecht (woonruimte en bedrijfsruimte), vastgoedrecht en het verbintenissenrecht. Marcel is lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA) en treedt voornamelijk op voor professionele verhuurders, zoals woningcorporaties, particuliere verhuurders en gemeenten. ...
Delen

overig nieuws_