8 april 2020

Huur bedrijfsruimte en de coronacrisis. Oplossingsrichting?

author

Jurjan (J.W.) Adriaansens

feature-img

Advocaat Jurjan Adriaansens roept op om een speciale geschillencommissie in het leven te roepen voor (post-)corona geschillen.

“De coronacrisis zorgt voor grote zorgen bij zowel de huurders als verhuurders van middenstandsbedrijfsruimte. Vrijwel dagelijks verschijnen in de pers berichten hierover. Dit gaat ver: van verhuurders die geen enkele coulance hebben en integrale huurbetaling verlangen, naar huurders die weigeren de komende maanden nog huur te betalen. Er worden zelfs faillissementsaanvragen ingediend.

De door de NRW, Vastgoedbelang, IVBN, Detailhandel Nederland en VGO gedane gezamenlijke oproep om de rust te bewaren en het gezond verstand te gebruiken is dus niet overal geland.

In een hoop gevallen gaat het wel goed en wordt wel de rust bewaard. Eerst het huis blussen, dan kijken wie de rekening moet betalen.

Vroeg of laat komt het moment dat deze crisis voorbij is, al zal deze nog lang nadreunen. Op dat moment zal hoe dan ook gekeken moeten worden waar de rekening moet komen te liggen. Vast staat dat dit maatwerk zal moeten zijn. Mijn verwachting is dat dit te zijner tijd tot een hoop procedures zal leiden. In het kader van deze procedures zijn partijen misschien nu ook bevreesd om hun positie prijs te geven, hetgeen weer een oplossing voor de korte termijn bemoeilijkt. Verder zullen dergelijke procedures, zeker als dit als een grote druk legt op de rechterlijke macht, behoorlijk wat tijd in beslag nemen. Tijd die veel partijen simpelweg niet hebben.

Daarom pleit ik voor een apart forum dat over deze problematiek kan beslissen. Een geschillencommissie, waarin naast één of meer juristen ook iemand met een economische en iemand een retail- of horeca achtergrond zitting neemt. Deze kunnen per zaak bekijken of en in welke mate een huurder tegemoet gekomen moet worden. Laagdrempelig, snel en met aandacht voor de specifieke ins en outs van iedere zaak, zowel ten behoeve van huurder als ten behoeve van verhuurder.

Voor nu heeft het daarbij als voordeel dat partijen overbruggingsafspraken kunnen maken zonder hun rechten prijs te geven. Omdat in veel gevallen ook een zekerheid van drie maanden is overeengekomen, is het risico voor een verhuurder wellicht nog beheersbaar.

Uiteraard moeten betrokken partijen, huurders en verhuurders, hier hun medewerking aan verlenen. Dus dit idee staat of valt bij draagvlak. Daarom hoor ik graag vanuit mijn netwerk of een dergelijk initiatief kansrijk wordt geacht.”

Reageer op Jurjan zijn LinkedIn bericht

author

Jurjan (J.W.) Adriaansens

Jurjan is een specialist op het gebied van het commerciële vastgoedrecht. Hij heeft veel ervaring met huurrecht bedrijfsruimte, kleine en grote vastgoedtransacties en vastgoedrecht in het algemeen. Jurjan treedt voornamelijk op voor commerciële vastgoedpartijen, zoals retailers, kantoorhuurders en ...
Delen

overig nieuws_