27 november 2015

Hondenpoep

author

Frank (F.J.) Ringnalda

Stelt u zich voor: de hele dag een poeplucht in en rond uw huis, vanwege de honden van de buren. Het overkwam een huurder in de regio Utrecht. De verhuurder doet er alles aan om deze burenoverlast te beëindigen. Maar het helpt niets. Kan de rechter uitkomst bieden?

Wat was er aan de hand?

De beide buren in dit verhaal huren van dezelfde grote woningcorporatie, die ik bijstond in de procedure. De ene huurder laat haar honden uit in de tuin, al ruim een jaar. De stank van de hondenpoep en -plas is voor haar buren niet te harden. De indringende lucht komt hun tegemoet zodra zij in de tuin komen of een raam openzetten. Een veelvoorkomend probleem, waar soms lastig tegen op te treden is.
Al meer dan een jaar klagen de buren bij de verhuurder. Zij omschrijven de overlast en sturen foto’s van de viezigheid. De verhuurder probeert alles wat ze kan. Ze stuurt brieven, voert gesprekken en maakt afspraken met de overlastgevende huurder. Uiteindelijk spreken zij zelfs af dat de honden helemaal niet meer in de tuin mogen komen. Maar de huurder wil of kan die belofte niet nakomen. De overlast blijft en de verhuurder rest geen andere mogelijkheid dan naar de rechter te stappen.

Wat zegt de rechter?

De kantonrechter maakt er korte metten mee. Hij constateert dat de honden al meer dan een jaar in de tuin poepen en plassen. De stank die daarbij hoort is goed voorstelbaar, zegt de rechter. Bovendien hebben medewerkers van de verhuurder de stank ook zelf geconstateerd. De overlastgevende huurder heeft geen structurele verandering laten zien in haar gedrag, ondanks de waarschuwingen en de gemaakte afspraken. Zij gedraagt zich daarom niet als goed huurder. De kantonrechter veroordeelt haar in kort geding tot ontruiming.

Wat leert deze uitspraak?

Het klinkt gek dat iemand haar woning kan kwijtraken door hondenpoep. Maar vergeet niet dat stankoverlast net zo vervelend is als geluidsoverlast. Je moet er niet aan denken om constant te leven met de stank van poep en plas.
Krijgt u als verhuurder te maken met overlast door hondenpoep of -plas, dan kunt u daartegen dus goed optreden. Wel moet de overlast voldoende vaststaan. Foto’s, verklaringen van omwonenden en waarnemingen van medewerkers van de verhuurder kunnen daar goed aan bijdragen. Is de overlast ernstig en structureel genoeg, dan kan de huurder dus zijn woning kwijtraken. Zo niet, dan zal een gedragsaanwijzing uitkomst bieden. De rechter kan dan bijvoorbeeld bepalen dat de overlast moet stoppen, of dat de huurder zijn honden weg moet doen. Hij kan daar een dwangsom of een andere stok achter de deur aan verbinden.

Heeft u ook te maken met hondenpoepoverlast en is het lastig om het dossier op orde te krijgen voor een procedure? Of wilt u een (geanonimiseerde) kopie van het vonnis in deze zaak ontvangen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

author

Frank (F.J.) Ringnalda

Frank is specialist op het gebied van huurrecht (woonruimte en bedrijfsruimte) en vastgoedrecht in brede zin. Hij treedt veel op voor professionele verhuurders, zoals woningcorporaties en beleggers. Frank heeft vijf jaren bij een groot advocatenkantoor in Amsterdam gewerkt op het gebied van vastgoed. Door zijn ...
Delen

overig nieuws_