13 augustus 2018

Geblaf en gekakel: overlast door (huis)dieren van de buren

author

Dario (D.) Pranjic

feature-img

Op de circa 17 miljoen Nederlanders zijn er ruim 33 miljoen huisdieren. De meeste daarvan zijn ongetwijfeld heel ‘braaf’, maar er zijn er ook genoeg die voor overlast zorgen. Wat zijn voor u als verhuurder de mogelijkheden om hiertegen op te treden?

Overlast is subjectief. Wat de één als vervelend ervaart, valt een ander misschien helemaal niet zo op. Wel komt het regelmatig voor dat overlast door huisdieren voor de rechter komt. In deze blog lees je over een aantal recente uitspraken in zulke zaken. Mede vanwege klachten van omwonenden – ook huurders van de verhuurder – trad de verhuurder in deze uitspraken op tegen de huurder(s).

Blaffende honden

In een kwestie die aan het gerechtshof in Den Haag is voorgelegd, speelde het volgende. Een huurster is uit haar vorige woning gezet wegens ernstige overlast. De woningcorporatie heeft haar vervolgens alternatieve woonruimte aangeboden via een laatste-kans-overeenkomst. Kort daarna ontvangt de woningcorporatie klachten vanuit de (nieuwe) buurt over geluidsoverlast. De huurster gooit met deuren en haar twee honden blaffen veelvuldig, veroorzaken problemen op straat en doen hun behoefte in de tuin van de huurster, met stankoverlast als gevolg. Het Hof komt tot het oordeel dat er sprake is van overlastgevend gedrag. Deze overlast – in combinatie met de overige feiten – is voldoende voor het ontbinden van de huurovereenkomst en het ontruimen van de woning, met een ontruimingstermijn van één maand.

Nog meer honden èn een motorzaag

Tot hetzelfde oordeel kwam de rechtbank in Den Haag in haar uitspraak van 11 april 2018. In deze zaak was er ook geluidsoverlast door blaffende honden en het gooien van deuren. Daar kwam nog bij dat er in de tuin gesnoeid werd met een motorzaag. De woningcorporatie heeft in de procedure voldoende kunnen aantonen dat de honden overmatig blaffen. De kantonrechter oordeelt dat de huurders ernstige en structurele overlast veroorzaken en dat dit de ontbinding van huurovereenkomst rechtvaardigt. De bepaalde ontruimingstermijn is twee maanden.

Kakelende kippen

Een kippenren aan de voorkant van een huurwoning stond centraal in het arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 31 juli 2018. Hoewel “op zichzelf denkbaar [is] dat kippen in een kippenren leidt tot geluids- en stankoverlast voor omwonenden”, zaten er in dit geval slechts vier kippen in de ren. De geluids- en stankoverlast werd daarom gering geacht. Vanwege het ontbreken van de vereiste toestemming van de verhuurder (ex artikel 7:215 BW) oordeelde de rechter dat de ren moest worden verplaatst. Er was dus wel overlast, maar deze overlast was gering. Wel is het denkbaar dat de overlast niet als ‘gering’ aangemerkt zou zijn als er meer kippen in de ren hadden gezeten. Zo zijn er ook diverse procedures gevoerd over kraaiende hanen die zorgen voor overlast.

De omgeving en omstandigheden wegen mee

De in deze blog behandelde uitspraken laten zien dat overlast van huisdieren kan leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde. De rechter kijkt naar alle feiten en omstandigheden van het geval, waaronder de omgeving waarin de dieren zich bevinden. Kakelende kippen en blaffende honden worden op het platteland nu eenmaal minder snel als overlast ervaren dan in een drukke stad.

Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen over een situatie die zich bij u voordoet? Neem dan contact op met kantoor.

author

Dario (D.) Pranjic

Dario is sinds 2014 advocaat en specialist op het gebied van het vastgoedrecht in brede zin, waaronder huurrecht, bouwrecht en verbintenissenrecht. Hij heeft gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg met bouwrecht als afstudeerrichting. Gedurende zijn studie heeft Dario bij een rechtswinkel gewerkt waar hij ...
Delen

overig nieuws_