6 januari 2016

Evaluatie gedragsaanwijzing is gepubliceerd

author

Marten (M.J.) Jeths

Met een gedragsaanwijzing verplicht de rechter  een overlast veroorzakende huurder iets te doen (gebod) of na te laten (verbod). Houdt de huurder zich niet aan de afspraken dan kan een ontruiming van de woning volgen. Dit instrument, dat op zichzelf niet nieuw is maar de laatste tijd wel volop in de schijnwerpers heeft gestaan, is recentelijk in een pilot getest en geëvalueerd. De resultaten zijn zeer bemoedigend.

Minister Blok op bezoek bij Viveste

Op 14 december 2015 was minister Blok van Wonen en Rijksdienst op werkbezoek bij Viveste, een woningcorporatie te Houten, om te worden bijgepraat over de gedragsaanwijzing.  Viveste heeft met 31 andere corporaties meegedaan aan het pilotproject om de gedragsaanwijzing in de praktijk in te zetten. Deze pilot is door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) opgezet in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Marten Jeths van Tomlow Advocaten is als adviseur van meet af aan betrokken geweest bij de pilot van het CCV. Marten Jeths heeft Viveste ook bijgestaan in een succesvolle gedragsaanwijzing procedure en heeft minister Blok tijdens zijn bezoek uitleg gegeven over de werkwijze. De minister was enthousiast over het resultaat.

Evaluatie gepubliceerd

Inmiddels is het pilotproject afgerond en heeft evaluatie plaatsgevonden. Een samenvatting van deze evaluatie vindt u hier.

Mijn conclusie is dat de gedragsaanwijzing een nuttige en zeer bruikbare aanvulling is op de mogelijkheden die verhuurders hebben om overlast in de woonomgeving verder te beteugelen.

author

Marten (M.J.) Jeths

De specialistische kennis van Marten bestrijkt het gehele spectrum van het huurrecht woon- en bedrijfsruimte, vastgoedrecht en het verbintenissenrecht. Marten adviseert woningcorporaties en particuliere woningeigenaren. Marten heeft een uitgebreide procespraktijk op het gebied van huurrecht en treedt veel op in ...
Delen

overig nieuws_