24 november 2016

Duurzaamheid in het huurrecht: de energieprestatievergoeding (EPV)

feature-img

Het aantal duurzame woningen zal de komende jaren blijven stijgen. En daarmee ook het belang van de energieprestatievergoeding (EPV) voor huurders. Sinds september geldt hiervoor nieuwe regelgeving. Is uw organisatie daar al op ingesteld?

Klimaatverandering, milieuvervuiling en een steeds maar groeiende wereldbevolking. In veel van de discussies die het maatschappelijke debat beheersen is er één woord dat steeds terugkomt: duurzaamheid. Het thema raakt ook de huursector. Er verschijnen steeds meer woningen waarvan de bewoners zelf in hun energiebehoefte kunnen voorzien. Dat huurders van zulke woningen tóch moeten betalen voor de energie, en dat daarvoor regelgeving nodig is, lijkt tegenstrijdig. Toch is het zo. Met de invoering van de regelgeving over de energieprestatievergoeding (EPV) per 1 september 2016 is dat nu mogelijk.

Nul op de meter

Bij veel nieuwbouwprojecten wordt gestreefd naar het bouwen van ‘nul-op-de-meter’-woningen (NOM). Anders dan deze term doet vermoeden gaat het hierbij niet om woningen die geen energie hoeven af te nemen. Wel hebben deze woningen nog steeds een elektriciteitsaansluiting en krijgen zij de energie gewoon via het elektriciteitsnet geleverd. Zo zorgt goede isolatie ervoor dat deze energiebehoefte laag blijft. Bovendien kan de bewoner energie terug leveren aan het elektriciteitsnet, bijvoorbeeld dankzij zonnepanelen. Afhankelijk van het verbruik van de individuele huurder kan het netto energieverbruik (verbruikte min geleverde energie) rond de nul komen te liggen.

Noodzaak voor regelgeving

De energielasten van een NOM-woning verschillen per woning en per huishouden. Zo wisselt de hoeveelheid opgewekte energie gedurende het jaar en is het energieverbruik per huishouden anders. Ook vergen NOM-woningen van de verhuurder extra investeringen en structurele kosten, die doorberekend moeten worden aan de huurder. Hoewel de exacte hoogte van het energieverbruik pas achteraf duidelijk wordt, moet een verhuurder de kosten hiervoor wel al vooraf aan de huurder in rekening kunnen brengen. Per 1 september 2016 zijn er enkele nieuwe regelingen in werking getreden die dat mogelijk maken1. In de huurovereenkomst kunnen afspraken worden gemaakt over een voorschot op deze energiekosten die de huurder moet betalen. Dit voorschot heet de energieprestatievergoeding (EPV). Afhankelijk van de energiezuinigheid van de woning zijn per m2 woonoppervlakte prijzen vastgesteld die een verhuurder vooraf in rekening kan brengen.

Nieuwe regeling = extra regels

De invoering van de EPV levert ook nieuwe regelgeving op voor verhuurders. Zo zijn zij verplicht om informatie te verstrekken aan huurders over het concrete energieverbruik en over mogelijke toekomstige wijzigingen van de regelgeving rond de EPV. Verder is er in het puntensysteem (het woningwaarderingsstelsel: WWS) een correctiefactor opgenomen om te voorkomen dat een huurder via een verhoging van de aan de woning toegekende punten dubbel moet betalen. In het woningwaarderingssysteem krijgen energiezuinige woningen immers extra punten.

Het aantal duurzame woningen zal de komende jaren alleen maar stijgen. Daarom zal ook het belang van de regelingen over de EPV toenemen. Is uw organisatie al ingesteld op deze nieuwe regelgeving? Tomlow Advocaten denkt hierbij graag met u mee.

Delen

overig nieuws_