4 juli 2019

Damocles en Victor, krachtig duo in strijd tegen drugscriminaliteit? WR 2019/77

author

Gerard (G.J.) Scholten

Bevoegdheden en bestuursdwang

Aan de burgemeester zijn in de loop der jaren steeds ruimere bevoegdheden tot bestuursdwang en sluiting toegekend, terwijl de verhuurder de mogelijkheid heeft om de huurovereenkomst in verband met een sluiting van het gehuurde buitengerechtelijk te ontbinden.

In het artikel van Gerard Scholten, gepubliceerd in het tijdschrift WR 2019/77, wordt aandacht besteed aan de recente verruiming van de bevoegdheden van de burgemeester door wijziging van artikel 13b Opiumwet. Daarnaast wordt stilgestaan bij de jurisprudentie op grond van artikel 7:231 lid 2 BW: hoe gaat de civiele rechter om met ontruimingsvorderingen, die zijn gebaseerd op de buitengerechtelijke ontbinding van de huurovereenkomst? Welke praktijkproblemen kunnen daarbij worden gesignaleerd? Hoewel hier en daar bestuursrechtelijke aspecten aan bod komen, ligt de nadruk op de civielrechtelijke buitengerechtelijke ontbinding van de huurovereenkomst.

author

Gerard (G.J.) Scholten

Gerard is de specialist op het gebied van huurrecht en levert maatwerk aan gemeentelijke overheden en particulieren op het gebied van bestuursrecht, waaronder omgevingsrecht. Gerard heeft onder meer de buitengerechtelijke ontbinding van huurovereenkomsten na gemeentelijke sluiting vanwege drugsoverlast op de kaart ...
Delen

overig nieuws_