13 maart 2019

Contact- en locatieverbod voor agressieve huurder

author

Dario (D.) Pranjic

feature-img

Kan een woningcorporatie een agressieve huurder een contact- en locatieverbod laten opleggen? De rechtbank Midden-Nederland oordeelt van wel. Ook uit eerdere uitspraken blijkt: agressief gedrag wordt bestraft.

Een woningcorporatie ontbindt in 2018 een huurcontract vanwege een betalingsachterstand. De huurder is het daar niet mee eens. Hij komt schreeuwend het kantoor van de corporatie binnen, duwt een medewerker opzij en dringt een werkkamer binnen waar hij mensen beledigt en bedreigt. En dat was niet de eerste keer. Een jaar daarvoor had hij al precies hetzelfde gedaan, wat hem op een kantoorverbod voor één jaar kwam te staan.

De woningcorporatie doet aangifte van ontoelaatbaar agressief gedrag en vordert een contact- en locatieverbod met een dwangsom van € 1.000,- per overtreding. Hoe oordeelt de rechter hierover?

Een kwestie van belangen

Voor de Rechtbank Midden-Nederland is deze zaak een kwestie van belangen afwegen. De woningcorporatie mag zelf bepalen wie zij wel of geen toegang geeft tot haar gebouwen en terreinen. Maar een contact- en locatieverbod beperkt wel iemands persoonlijke vrijheid. Daarom kijkt de rechter naar twee beginselen. Die van proportionaliteit, oftewel de redelijke verhouding tussen het een en het ander, en die van subsidiariteit, de vraag of een minder ingrijpende maatregel ook voldoet.

Omdat de huurder al eerder agressief was (en bovendien zonder melding verstek liet gaan tijdens de zitting) oordeelt de kantonrechter dat een contact- en locatieverbod voor één jaar terecht is. Hij stelt de maximale dwangsom vast op een bedrag van € 10.000,-. Lees hier de volledige uitspraak.

Hoe oordeelden rechters eerder?

Dit is niet de eerste keer dat een rechter te maken krijgt met een verhuurder die een contact- en locatieverbod vordert. Uit eerdere uitspraken blijkt dat verhuurders moeten kunnen instaan voor de veiligheid van hun medewerkers. Huurders die deze veiligheid in gevaar brengen, komen er bij de rechter slecht van af. Zo kreeg een huurder die een medewerker van een woningcorporatie gijzelde, van de rechter te horen dat zijn huurovereenkomst werd beëindigd. Zijn pand werd onmiddellijk ontruimd. Agressief gedrag wordt dus bestraft.

Zie eerdere uitspraken van:
Rechtbank Overijssel, 19 mei 2017
Rechtbank Rotterdam, 12 oktober 2016
Gerechtshof Amsterdam, 21 juni 2016
Rechtbank Utrecht, 14 maart 2008

author

Dario (D.) Pranjic

Dario is sinds 2014 advocaat en specialist op het gebied van het vastgoedrecht in brede zin, waaronder huurrecht, bouwrecht en verbintenissenrecht. Hij heeft gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg met bouwrecht als afstudeerrichting. Gedurende zijn studie heeft Dario bij een rechtswinkel gewerkt waar hij ...
Delen

overig nieuws_