16 januari 2019

Conflict met uw aannemer? Stap naar de bouwrechter

author

Peter (P.J.) Gijsbertsen

feature-img

Conflicten tussen particulieren en hun aannemer kunnen snel escaleren. De reden? Onduidelijke verwachtingen, miscommunicatie en te snel beoordelen van het resultaat, vaak nog voordat het werk is afgerond. Het gevolg is dat beide partijen zo teleurgesteld zijn dat ze er samen niet meer uitkomen.

Pilot: de bouwrechter

In Noord-Holland hebben de rechters hier iets op bedacht: de bouwrechter. Een soort EHBO-rechter om bouwgeschillen snel te verhelpen of, beter nog, dreigende conflicten te voorkomen. Op 1 januari 2019 is deze pilot van start gegaan.

Hoe werkt het?

Omdat het gaat om een kortgedingprocedure, moet u voldoen aan alle voorwaarden die hiervoor gelden. Maar anders dan normaal in een kort geding, krijgt de wederpartij twee weken de tijd om schriftelijk op de dagvaarding te reageren. Binnen vier weken na het uitbrengen van de dagvaarding behandelt de bouwrechter de zaak op de bouwplaats zelf. Een deskundige staat de rechter bij. Deze deskundige brengt ter plekke een mondeling deskundigenbericht uit, om tot een schikking te komen. Kan het conflict niet ter plaatse worden opgelost? Dan brengt de deskundige alsnog een schriftelijk advies uit en velt de bouwrechter een vonnis.

Wat kost het?

De kosten van de bouwrechter zijn gelijk aan de kosten van een kort geding. De kosten voor de deskundige (€ 1.452,- inclusief btw) komen hier nog wel bij. Hiervan hoeven de partijen tijdens de pilotfase slechts € 600,- te betalen. De rechtspraak subsidieert de overige kosten. De bouwrechter beslist welke partij (uiteindelijk) de kosten van de procedure betaalt.

Mooi initiatief

Mijn hoop is dat de bouwrechter met zijn deskundige veel bouwconflicten in de kiem kan smoren. Op het eerste gezicht lijkt deze procedure een snelle en goedkope route om snel duidelijkheid te krijgen in een bouwconflict.

author

Peter (P.J.) Gijsbertsen

Peter is advocaat sinds 2003 en heeft zich gespecialiseerd in het vastgoedrecht. Hij houdt zich bezig met het adviseren en procederen over de aan- en verkoop van onroerend goed. Ook heeft Peter zich toegelegd op het bouwrecht. Hij heeft de specialisatieopleiding privaatrechtelijk bouwrecht gedaan bij het ...
Delen

overig nieuws_