11 april 2016

Artikel van Gerard Scholten in tijdschrift voor huurrecht (WR):Staatssecretaris gaf ten onrechte inkomensgegevens huurders prijs

author

Gerard (G.J.) Scholten

feature-img

Op 3 februari 2016 heeft de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan, die ook voor de corporaties gevolgen kan hebben. De Raad van State bepaalde dat de staatssecretaris van Financiën (Wiebes) heeft gehandeld in strijd met de geheimhoudingsplicht van de Algemene wet inzake rijksbelastingen door informatie te verstrekken aan verhuurders over het inkomen van de huurders. Deze informatieverstrekking vond plaats in het kader van de inkomensafhankelijke huurverhoging.

De vraag is wat de gevolgen zullen zijn van deze uitspraak.

De verhuurders hebben aan het wettelijk voorschrift voldaan, dat alleen een extra inkomensafhankelijke huurverhoging kan worden aangezegd, indien bij het voorstel tot huurverhoging een inkomensverklaring  is gevoegd. Het verstrekken van deze verklaring door de staatssecretaris aan de verhuurder blijkt achteraf echter in strijd te zijn met de geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat de staatssecretaris van Financiën onrechtmatig heeft gehandeld.

De minister voor Wonen en Rijksdienst (Blok) doet zijn uiterste best om zo spoedig mogelijk het gat in de wet te dichten met reparatiewetgeving.

De Woonbond heeft al aangekondigd dat namens de huurders onderzocht zal worden of huurverhogingen kunnen worden teruggedraaid en teruggevorderd. Op 2 maart jl. heeft de SP in de Kamer een motie ingediend waarbij de  regering wordt verzocht om huurders die onrechtmatig zijn getroffen door de inkomensafhankelijke huurverhoging tegemoet te komen met een huurverlaging en die te dekken uit de verhuurderheffing.

Gerard Scholten heeft een artikel geschreven over de uitspraak van de Raad van State. Dat artikel is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Huurrecht (WR 2016-26) en is hier te vinden.

author

Gerard (G.J.) Scholten

Gerard is de specialist op het gebied van huurrecht en levert maatwerk aan gemeentelijke overheden en particulieren op het gebied van bestuursrecht, waaronder omgevingsrecht. Gerard heeft onder meer de buitengerechtelijke ontbinding van huurovereenkomsten na gemeentelijke sluiting vanwege drugsoverlast op de kaart ...
Delen

overig nieuws_