Vastgoedrecht_

Tomlow advocaten is gespecialiseerd in het vastgoedrecht. Wij beschikken over een team ervaren advocaten met uitgebreide kennis van het vastgoedrecht. Onze advocaten behandelen zaken met betrekking tot vastgoed in brede zin, zoals koop/verkoop van onroerende zaken, bouwrecht en projectontwikkeling en aanpalende rechtsgebieden zoals het aanbestedingsrecht en staatssteun en mededinging. Tot onze opdrachtgevers behoren onder meer woningcorporaties, projectontwikkelaars, gemeenten en andere overheden, aannemers, architecten, makelaars, vastgoedbeheerders, horeca exploitanten en andere kopers van vastgoed. Onderwerpen vastgoedrecht Binnen het vastgoedrecht procederen en adviseren wij onder meer over de volgende onderwerpen: Aan- en verkoop van vastgoed Aannemingsovereenkomsten Adviseursopdrachten Aanbestedingen Projectontwikkeling en gebiedsontwikkeling Grondexploitaties Bouwrijp- en woonrijp maken Milieuverontreiniging en asbest Herontwikkeling van vastgoed PPS-constructies en samenwerkingen Anterieure overeenkomsten Kostenverhaal Staatssteun en mededinging Appartementsrechten Erfpacht Opstalrechten Erfdienstbaarheden Hypotheekrechten Financiering en zekerheden