5 januari 2016

Erfpacht verder uit de gratie

author

Gerard (G.J.) Scholten

Het is een belangrijk besluit. Althans, voor wie een woning bezit op gemeentelijke erfpachtgrond in Utrecht. Voor hen creëerde de gemeenteraad kort geleden de mogelijkheid om erfpacht om te zetten in volle eigendom. Die mogelijkheid zal er zijn vanaf februari 2016. Maar wat zijn de voorwaarden?

De nieuwe mogelijkheid om erfpacht om te zetten in volle eigendom volgde op een gemeentelijke beslissing van januari 2015. Toen besloot de raad namelijk al om gronden bestemd voor woningbouw voortaan niet meer in erfpacht uit te geven, maar in volle eigendom te leveren.

Hoe kan men gebruik maken van de nieuwe mogelijkheid?
Erfpachters zijn niet verplicht tot omzetting. Erfpachters kúnnen per 1 februari 2016 een aanvraag indienen bij de gemeente Utrecht om erfpacht om te zetten naar volle eigendom. Ze moeten dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Welke voorwaarden dat zijn, hangt af van waar ze wonen: in een grondgebonden eengezinswoning of in meergezinswoningen/appartementencomplexen zoals flats of beneden- en bovenwoningen.

Welke voorwaarden zijn er voor eengezinswoningen?

Dat zijn er vijf:

  • De erfpachtcanon is eeuwigdurend afgekocht.
  • Het in de erfpachtvoorwaarden vastgelegd gebruik is ‘wonen’.
  • Het betreft geen sociale woningbouw of beleggershuurwoning.
  • Het perceel ligt in een gebied waarin “wonen” de hoofdfunctie is.
  • De woning maakt geen deel uit van een winkelcentrum.

Welke voorwaarden zijn er voor meergezinswoningen?

Dezelfde als hierboven, plus de volgende:

  • Tenminste 70 procent van de bruto vloeroppervlakte van het appartementencomplex is bestemd voor de functie ‘wonen’.
  • Alle erfpachters in het appartementencomplex moeten instemmen met de omzetting van hun erfpachtrecht. Of een meerderheid van de ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars, gevormd door de erfpachters, stemt in met de overdracht van de bloot- eigendom aan de Vereniging van Eigenaars.

Wat kost de omzetting voor eengezinswoningen?

Een laatste – belangrijke! – voorwaarde: voldoende geld. De gemeente Utrecht heeft aangegeven dat de erfpachter de kosten moet dragen van de omzetting. Voor de omzetting van een grondgebonden eengezinswoning schat de gemeente die kosten op zo’n 2.000 euro, inclusief circa 350 euro gemeentelijke behandelingskosten.
Wat kost de omzetting voor meergezinswoningen?
Naast de 2.000 euro die ook voor eengezinswoningen geldt (ook hier inclusief de circa 350 euro gemeentelijke behandelingskosten) noemt de gemeente bij appartementencomplexen aanvullende kosten voor de noodzakelijke splitsing van de blote-eigendom. De kosten van deze splitsing verschillen per geval. Een inschatting is dus moeilijk te geven. De gemeente brengt in elk geval nog een bedrag van 350 euro in rekening aan de Vereniging van Eigenaars voor haar controle en goedkeuring van de splitsing.

Meer weten over omzetting van erfpacht? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

author

Gerard (G.J.) Scholten

Gerard is de specialist op het gebied van huurrecht en levert maatwerk aan gemeentelijke overheden en particulieren op het gebied van bestuursrecht, waaronder omgevingsrecht. Gerard heeft onder meer de buitengerechtelijke ontbinding van huurovereenkomsten na gemeentelijke sluiting vanwege drugsoverlast op de kaart ...
Delen

overig nieuws_