Bestuursrecht_

Tomlow advocaten staat zowel grote gemeenten als particulieren bij in bestuursrechtelijke geschillen. Daarnaast adviseren we op het gebied van (ruimtelijk) bestuursrecht. Voor kwesties met betrekking tot bestemmingsplanprocedures, het verkrijgen van een omgevings-, omzettings- of splitsingsvergunning, bent u bij ons aan het juiste adres. Onze specialisten hebben meer dan dertig jaar ervaring in de bestuursrechtelijke praktijk.