Vera (V.C.) Hartkamp

Vera is specialist op het gebied van huurrecht, verbintenissenrecht en bestuursrecht. Vera beantwoordt tevens verhuurdersvragen op het gebied van het privacyrecht. Vera adviseert en procedeert veel en geeft regelmatig cursussen. In het verleden heeft zij drie jaar gewerkt bij de Centrale Raad van Beroep en vier jaar bij een middelgroot advocatenkantoor. In december 2018 heeft Vera de postacademische opleiding Onroerend Goedrecht aan de Grotius Academie cum laude afgerond. Momenteel volgt zij de Specialisatieopleiding Huurrecht, georganiseerd door de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA) en opleidingsinstituut OSR.

Na een jaar bestuurssecretaris te zijn geweest is Vera de huidige voorzitter van de vereniging Jong Onroerend goed Utrecht (JOU). In september 2018 heeft zij een landelijk evenement georganiseerd waarbij negen Jong Onroerend Goed verenigingen uit heel Nederland waren aangesloten. Vera heeft in de periode 2016-2018 in het bestuur van de Vereniging Jonge Balie Midden-Nederland gezeten. Zij is tevens lid van de Vereniging voor Jonge Procesrechtadvocaten.

Vera won met haar blog de Magna Charta Publieksprijs ‘Beste blog 2019’ in de categorie Huurrecht.

Vera heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden geregistreerd:

  • Huurrecht
    • Huurrecht woonruimte
    • Huurrecht bedrijfsruimte

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Delen

recente artikelen van Vera (V.C.) Hartkamp_