Martine (M.H.) Andreae

‘HET RECHT IS SOMS KROM, NEEM DE RECHTER MEE NAAR HET JUISTE EIND!’

Martine is specialist op het gebied van arbeidsrecht en huurrecht. Martine adviseert en procedeert veel in het huurrecht, met name voor woningcorporaties. Zij heeft veel ervaring met hennep-, overlast- en overige huurzaken. Martine is lid van de Vereniging van Huurrechtadvocaten (VHA) en geeft regelmatig cursussen op het gebied van huurrecht woonruimte.

Daarnaast adviseert en procedeert Martine in arbeidszaken, zowel voor werkgevers als voor werknemers.

Martine heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht
  • Huurrecht
    • Woonruimte

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Delen

recente artikelen van Martine (M.H.) Andreae_