Jurjan (J.W.) Adriaansens

‘IK WIL GRAAG HET JURIDISCH GEWETEN VAN MIJN KLANT ZIJN’

Jurjan is een specialist op het gebied van het commerciële vastgoedrecht. Hij heeft veel ervaring met huurrecht bedrijfsruimte, kleine en grote vastgoedtransacties en vastgoedrecht in het algemeen. Jurjan treedt voornamelijk op voor commerciële vastgoedpartijen, zoals retailers, kantoorhuurders en vastgoedeigenaren. Jurjan is lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA). Daarnaast doceert Jurjan regelmatig voor makelaarsverenigingen.

Jurjan heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden geregistreerd:

 • Vastgoedrecht
  • Bouwrecht
  • Burenrecht
  • Erfdienstbaarheid
 • Huurrecht
  • Bedrijfsruimte
  • Woonruimte

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Delen

recente artikelen van Jurjan (J.W.) Adriaansens_