Verbintenissenrecht

Winnaars hebben altijd gelijk

Waar het om gaat, is niet gelijk hébben, maar gelijk krijgen. Tomlow Advocaten is specialist in het huurrecht, arbeidsrecht en bestuursrecht. Maar bovenal zijn wij specialist in het zo goed mogelijk behartigen van uw belangen. We doen dat door met al onze kennis, creativiteit en ervaring in overleg met u de juiste strategie te bewandelen. Zowel in het creëren van een zo goed mogelijke rechtspositie in uw zaak, als in de te voeren onderhandelingen en/of de in de gerechtelijke of arbitraire procedures.

We zijn er van doordrongen dat als je goed wil zijn in een specialisme, zoals het huurrecht en het arbeidsrecht, het een absoluut vereiste is  dat je tegelijkertijd het algemene recht, als ook het procesrecht, uitmuntend moet beheersen.

Want een huurovereenkomst en een arbeidsovereenkomst zijn ook gewoon overeenkomsten, waarop ook de algemene wettelijke regels van het contractenrecht van toepassing zijn. En diezelfde algemene wettelijke regels gelden ook voor tal van andere soorten overeenkomsten. Zoals bijvoorbeeld koop-, opdracht-, verzekerings- of aandeelhoudersovereenkomsten.

Tomlow Advocaten vindt daarom dat een goede advocaat zich niet kan beperken tot een klein rechtsgebied, maar ook heer en meester moet zijn op het algemene recht en het procesrecht. Juist de wisselwerking leidt tot nieuwe inzichten en nog belangrijker: tot nieuwe jurisprudentie. Daarmee kan de advocaat het verschil maken.

Algemeen recht

Het algemene recht heeft niet alleen betrekking op contracten, maar bijvoorbeeld ook op schade en aansprakelijkheid. Wanneer bestaat er recht op schade en op welke manier kan de hoogte van de schade worden berekend? En wanneer kan aanspraak gemaakt worden op boetes en met welke beperkingen?

Een advocaat die het procesrecht niet beheerst, is als een kok zonder keuken. Je kunt nog zo veel kennis en vaardigheden hebben, het gaat uiteindelijk om het resultaat en hoe snel en efficiënt dat behaald wordt. Met andere woorden: het procesrecht is een essentieel onderdeel van het  instrumentarium van een goede en ervaren advocaat. Niet omdat over elke zaak geprocedeerd wordt of moet worden, maar wel omdat ook in onderhandelingen en strategie zowel de dreiging als de creativiteit van het procesrechtelijke instrumentarium, een uiterst belangrijke rol spelen.

Tomlow Advocaten beheerst dat spel als geen ander. Jarenlange ervaring, gedrevenheid en scherpzinnigheid liggen daaraan ten grondslag.