NIEUWS

Sinds 1 december 2017 hebben wij een nieuwe, ervaren medewerkster aan ons team toegevoegd: Vera Hartkamp. Vera is de afgelopen 3 jaar als advocaat werkzaam geweest bij een middelgroot advocatenkantoor in Flevoland. Zij heeft ruime advies- en proceservaring op het gebied van huurrecht,...
Hoe fataal zijn de op- en aanzeggingstermijnen in het huurrecht? Daar waar de rechtbank Midden-Nederland de overschrijding met één dag niet toestaat, oordeelt het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch verrassend dat de verlate opzegging niet te laat is.   Het leek vrij lang een...
Meer huur betalen als je meer verdient: dat is het idee achter de inkomensafhankelijke huurverhoging. Deze is al jaren een doorn in het oog van de Woonbond, die het schertsend ‘gluurverhoging’ noemt. De belastinginspecteur heeft namelijk geheimhoudingsplicht en had de inkomensverklaringen...
Mag een verhuurder eisen dat de potentiële huurder een verblijfsvergunning heeft die ten minste een jaar geldig is? Over deze kwestie boog het College van de Rechten van de Mens zich, nadat een woningzoekende een klacht indiende tegen een commerciële verhuurster. De man die de klacht...
Woningcorporaties mogen geen tijdelijke huurkorting geven – dat stelde de Autoriteit woningcorporaties (Aw) dit najaar in een brief aan corporaties. Als voorzitter van Woningbouwvereniging Utrecht kreeg ik deze opmerkelijke brief onder ogen. Ik vroeg mij af: klopt dit standpunt van de Aw...
Een huis dat te koop staat of gerenoveerd moet worden, valt tijdelijk (maximaal vijf jaar) te verhuren onder de Leegstandwet. Maar let goed op de formaliteiten van zo’n overeenkomst, want een onzorgvuldigheid kan nare gevolgen hebben. De Leegstandwet beschermt de verhuurder tegen o.a. huurders...
Tijdelijke huurovereenkomsten afsluiten die automatisch eindigen, zonder dat de huurder huurbescherming heeft? Sinds de invoering van de Wet doorstroming huurmarkt 2015 (Wdh) kan het. Maar er zitten wel haken en ogen aan. Wat zijn de nieuwe spelregels voor tijdelijke huurovereenkomsten? De...
Een woningzoekende die woonruimte vindt, wordt uitgeschreven als zoekende. Maar steeds vaker zijn huurovereenkomsten tijdelijk, voor een paar maanden of jaren. Hoe moeten gemeentes daarmee omgaan, en wat zegt de wet? De Wet doorstroming huurmarkt maakt het sinds 1 juli 2016 mogelijk om een...
Als de politie een deur van een huurwoning openbreekt, bijvoorbeeld om een verdachte aan te houden, lijdt de verhuurder schade. De deur moet immers worden gerepareerd. In een recent arrest oordeelde de Hoge Raad, dat de Nederlandse Staat bijna altijd voor deze schade aansprakelijk is. In...
Wie goedkope woonruimte huurt, heeft doorgaans ijzersterke rechten. Zo kan de verhuurder de huurprijs niet substantieel verhogen. Ook kan de huur niet zomaar worden beëindigd. Hiervoor moet de verhuurder een voldoende zwaarwegende reden hebben. Huurders worden dus goed beschermd. Maar: soms helpt...
Moet een sociale verhuurder potentiële huurders inlichten over hun recht op huurtoeslag? En gaat die informatieplicht zo ver dat de huurder zich op dwaling kan beroepen? Ja, aldus de kantonrechter Rotterdam in een opmerkelijk vonnis. De situatie Twee jonge mensen betrekken een sociale...