Cursussen

Basiscursus huurrecht woonruimte

Doelgroep:

 • Medewerkers van professionele verhuurders
 • Medewerkers van woningcorporaties
 • Medewerkers van gemeenten

Inhoud:

Naar keuze kunnen de volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Verschil huurovereenkomst – gebruiksovereenkomst
 • ZAV-beleid
 • Huurprijsregelgeving
 • Verhelpen van gebreken
 • Overlastbestrijding
 • Hennepteelt
 • Illegale onderverhuur
 • Beëindiging van de huurovereenkomst
 • Medehuur
 • Voortzetting huur na overlijden
 • Servicekosten
 • Boetebedingen
 • Onderhoud voor de huurder
 • Vervuiling van woning en tuin
 • Tuinonderhoud
 • Dringende werkzaamheden en renovatie

Meer informatie:

Indien u meer informatie wenst over de cursus huurrecht woonruimte, stuur dan een e-mail aan Marten Jeths: jeths@tomlow-advocaten.nl. Of bel 030-2521802.

Basiscursus huurrecht bedrijfsruimte

Doelgroep:

 • Medewerkers van professionele verhuurders
 • Medewerkers van woningcorporaties
 • Medewerkers van gemeenten.


Inhoud:
De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:

 • De verschillende soorten huur bedrijfsruimte
 • Middenstandsbedrijfsruimte: termijnen en opzegging
 • Huurprijzen middenstandsbedrijfsruimte en huurprijsherziening
 • De gebrekenregeling bij huur van bedrijfsruimte
 • Kantoorruimte: beëindiging en ontruimingsbescherming
 • Verhuiskostenvergoeding bij beëindiging van huur bedrijfsruimte
 • Gemengde huurovereenkomsten
 • De roz-bepalingen nader beschouwd


Meer informatie:
Indien u meer informatie wenst over de cursus huurrecht bedrijfsruimte, stuur dan een e-mail aan Marcel van Wezel: vanwezel@tomlow-advocaten.nl. Of bel 030-2521802.

Cursus overlastbestrijding


Doelgroep:
Medewerkers van woningcorporaties.

Inhoud:
In de cursus komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

 • Ontruiming bij hennep of drugsoverlast
 • Onrechtmatige bewoning, boete en winstafdracht
 • Bedreiging en geweld tegen medewerkers van woningcorporaties
 • Algemene huurvoorwaarden: handvat tegen woonoverlast
 • Dossieropbouw en gegevensuitwisseling
 • Overlast door derden
 • Laatste kansbeleid
 • Cameratoezicht
 • Straatverbod


Meer informatie:
Op de site van corporatieNL vindt u meer informatie over deze cursus.
http://www.corporatienlopleidingen.nl/overlastbestrijding/

Cursus Wet overleg huurders verhuurder

Doelgroep:

 • Medewerkers van professionele verhuurders
 • Medewerkers van woningcorporaties
 • Leden van huurdersorganisaties


Inhoud:
In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Geschiedenis Overlegwet,  BBSH,  doel en achtergrond Overlegwet
 • Overlegwet en het huurrecht
 • Rechten en plichten  Huurdersorganisatie, Bewonerscommissies,  informatierecht, overlegrecht
 • adviesrecht, agenderingsrecht, wijziging, servicekostenbeleid


Meer informatie:

Indien u meer informatie wenst over de cursus Wet overleg huurders verhuurder, stuur dan een email aan Marten Jeths: jeths@tomlow-advocaten.nl. Of bel 030-2521802.